Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Gmina Krupski Młyn

AKTUALNOŚCI

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE Z (po kliknięciu na ikonkę):ZOSTAŃ STYPENDYSTĄ PROGRAMU "MARZENIE O NAUCE" (MoN)


Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rusza z kolejną, ósmą już, rekrutacją do programu „Marzenie o Nauce”. Wniosek zgłoszeniowy I fazy rekrutacji należy wypełnić online w terminie od 15 lutego do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2018 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  15 czerwca 2018 roku.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia! (19.02.18)


INFORMACJA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

 

W ramach kampanii informacyjnej dotyczącej JPK_VAT pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/jpk.pdf publikujemy komunikat skierowany szczególnie do mikroprzedsiębiorców. Przypominamy, że to właśnie mikroprzedsiębiorstwa zobowiązane są wysłać plik JPK_VAT za 01/2018r. (8.02.18)


ZNISZCZONA SKRZYNKA GAZOWA

W ostatnich dniach w Krupskim Młynie dokonano dewastacji. Skrzynka gazowa zawieszona na elewacji zewnętrznej budynku socjalnego przy ul. Krasickiego 7 została zniszczona. Sprawę zgłoszono na policję. Zdjęcia dostępne pod adresem http://krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/187-skrzynka-gazowa.html (8.02.18)


SZKOLENIE W KRUPSKIM MŁYNIE

W imieniu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego:

•    P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych;
•    P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej.
Podczas spotkania można uzyskać zaświadczenie, które jest dodatkowo punktowane w trakcie oceny wniosku zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
Ponad to informujemy, że nabory wniosków w podanych powyżej zakresach tematycznych planowane są w terminie 06.03.2018r. – 19.03.2018r.

(proszę kliknąć na plakat)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kl3.pdf. O Bazie Usług Rozwojowych przeczytać można pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kl4.pdf (7.02.18)


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji złożenia po terminie:

  • oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych,
  • informacji dotyczących zmian mających wpływ na wymiar składek, np. zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni gospodarstwa rolnego.

Nowe przepisy, w przypadku nieterminowego złożenia powyższego oświadczenia lub informacji o zmianach, przewidują obowiązek opłacenia należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami.

WAŻNE!

Zawiadomienie Kasy w terminie do dnia 31 marca 2018 r. o zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i wysokość składki na to ubezpieczenie pozwoli na zastosowanie przez Kasę dotychczasowych przepisów i uniknięcia powyższych konsekwencji.

Jednocześnie Kasa przypomina o obowiązku:

  • złożenia przez rolnika prowadzącego działy specjalne w terminie do 31 stycznia 2018 r. oświadczenia o rodzaju rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych wraz z decyzją naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarze zamierzonej produkcji w roku 2018 r. W przypadku nie otrzymania z urzędu skarbowego decyzji do tego terminu, należy ją złożyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (obowiązek ten dotyczy jedynie osób, którym urząd skarbowy wydaje decyzje)
  • informowania Kasy o zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wysokość składek na to ubezpieczenie np. zmniejszenia czy też zwiększenia powierzchni gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Podstawą prawną powyższych obowiązków jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą (Dz. U. z 2017 r. poz. 2483). (5.02.18)NOWE GRY W GOKSiR

Pragniemy serdecznie podziękować Radzie Gminy Krupski Młyn za zakup dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie trzech kompletów gry FIFA 17 na PlayStation 3. Dzięki ich hojności dzieci i młodzież będą mogły w ciekawy sposób spędzić czas w naszych placówkach. Gry będą dostępne w: świetlicy GOKSiR-u w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 3, w Klubie w Ziętku oraz w Domu Kultury w Potępie. (31.01.18)


BEZPIECZNE FERIESUKCES NASZEJ MIESZKANKI

19 stycznia odbyła się Gala Polskiego Związku Motorowego Okręgu Katowickiego podsumowująca sezon 2017 roku. Uhonorowano najlepszych zawodników - zwycięzców cyklów okręgowych - sportowych i pozasportowych, a także wręczono podziękowania partnerom oraz współpracującym z ZO PZM Katowice instytucjom. Szczególne wyróżnienie - Srebrną Odznakę Honorową PZM za całokształt działalności w PZM otrzymała mieszkanka naszej gminy Pani Jolanta Michałek.  Pani Jolanta to pomysłodawczyni Krupskomłyńskiego Baborajdu oraz Powiatowego Rajdu Młodych Kierowców organizowanego już od kilku lat. Na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej prowadziła badania dot. gotowości kierowców do udzielenia pierwszej pomocy w miejscu wypadku drogowego. Praca ta została uznana za pionierską a jej treść została wykorzystana jako materiał dydaktyczny dla studentów Katedry Zdrowia Publicznego i Katedry Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Politechniki Częstochowskiej.  Wyniki badań i ich opracowanie trafiły do Ministerstwa Infrastruktury. Na podstawie wspomnianych badań Pani Jolanta organizowała pilotażowy projekt - Powiatowy Rajd Młodych Kierowców. Jest również współorganizatorem projektu Bezpieczny Senior w Lublińcu oraz założycielką i opiekunem Grupy Młodzi Ratownicy Zielonej Gminy Krupski Młyn, która zrzesza spore grono dzieci i młodzieży. Pani Michałek jest też członkiem Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Zarządzie Okręgowym PZM w Katowicach, instruktorem ratownictwa drogowego PZM oraz członkiem Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Automobilklubu Śląskiego. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia! (26.01.18)


ADOPCJA ZWIERZĄT

Bezdomne psy z terenu Gminy Krupski Młyn czekają na adopcje w Schronisku dla Zwierząt w Miedarach przy ul. 1 Maja 76 prowadzonym przez Firmę Handlowo - Usługową Jurczyk Mariusz z Zawiercia.
Bezdomne zwierzęta (psy i koty) odłowione przez w/w firmę z terenu Gminy Krupski Młyn znajdują schronienie w Schronisku dla Zwierząt w Miedarach.  Zwierzęta w schronisku objęte są stałą opieką weterynaryjną, są odrobaczane, sterylizowane/kastrowane, szczepione i w miarę potrzeb również leczone. Rozważając decyzję o posiadaniu psa lub kota zachęcamy Państwa do zainteresowania się adopcją zwierząt ze schroniska. Przed planowaną wizytą w schronisku najlepiej umówić się telefoniczne.  Informacje na temat zwierząt oczekujących na adopcję oraz zasady adopcji znajdują się na stronie http://schroniskomiedary.pl/kontakt/ oraz na profilu facebook https://pl-pl.facebook.com/schroniskomiedary/. (24.01.18)


KRUS INFORMUJE

Na prośbę dyrektora KRUS-u w Częstochowie pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/krusinf.pdf publikujemy kilka ważnych informacji i komunikatów dla świadczeniobiorców KRUS na temat bieżących rozliczeń finansowych i uprawnień. (24.01.18)


BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ GUS

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach publikujemy plakat pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kgd.pdf , informujący o badaniach reprezentacyjnych, które będą przeprowadzane stale, w każdym miesiącu 2018 r. Plakat zawiera aktywne linki wskazujące postać i zakres formularzy oraz niezbędne informacje dotyczące możliwości identyfikacji ankieterów. (22.01.18)


26 FINAŁ WOŚP W KRUPSKIM MŁYNIE

W minioną niedzielę w Krupskim Młynie odbył się 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenia towarzyszące zbiórce pod nazwą „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków” zorganizowane były w Domu Kultury oraz Pubie Revers w Potępie. Kwota, którą udało się zebrać dzięki hojności mieszkańców Gminy Krupski Młyn, zaskoczyła nas wszystkich – w sumie 14 803,23 zł! Przyszły całe rodziny aby wziąć udział w atrakcjach przygotowanych na ten szczególny dzień. W programie znalazło się coś dla dzieci i coś dla dorosłych. Cała impreza przebiegła w radosnej atmosferze a jej zwieńczeniem było tzw. światełko do nieba, które rozbłysło w niestandardowy sposób - odbył się pokaz kuglarski, rozpaliliśmy zimne ognie i wypuściliśmy lampiony oczywiście w kształcie serc. Chcę podziękować wszystkim, którzy włożyli swój wkład w organizację 26 Finału WOŚP czyli przede wszystkim Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie, Członkom Sztabu WOŚP w Krupskim Młynie, Wolontariuszom kwestującym od porannych godzin na ulicach, firmie Elban z Potępy z udostępnienie pubu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Potępie za zaangażowanie w przygotowanie 26 Finału. Dziękujemy firmom i osobom prywatnym, które przekazały fundusze, przedmioty na licytację oraz cegiełki na grę Dobble. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa Pani Klaudii Spałek https://photos.google.com/share/AF1QipO7BMrRaVxtuR17Hdk4nhDRRFYUBRGsofTAd98s4FozI__EzKLIOOXZa-1Ecy54cg?key=SHAwa25uNHB6MWRDVE15Z3YxYjJnX25nWGpLNTR3 Wójt Gminy Krupski Młyn Jan Murowski (16.01.18)


OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU

Na prośbę Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie pod adresem http://bip-slaskie.pl/mowkp/dokument/1515584052,1163155598 publikujemy ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego.  (10.01.18)


WAŻNE!

Zwracamy się  do Mieszkańców Gminy Krupski Młyn  z gorącym apelem o sprawdzenie terminu ważności swoich dowodów osobistych. Z uzyskanych informacji wynika, że w województwie śląskim ważnego dowodu osobistego nie posiada blisko 73 tys. mieszkańców. Posługiwanie się nieważnym dokumentem pociąga za sobą wiele negatywnych konsekwencji np. brak możliwości potwierdzenia tożsamości w instytucjach, problemy z załatwianiem spraw m. in. w banku.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego składa się w formie pisemnej w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a dla osób dysponującymi podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej http://www.obywatel.gov.pl

Ustawowy termin wyrobienia dowodu osobistego wynosi jeden miesiąc. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
Proszę zatem aby Państwo szczególną wagę zwrócili na termin utraty ważności swojego dokumentu mając również w perspektywie zbliżający się sezon urlopowy. (10.01.18)


DODATKOWY NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU MONTAŻU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W związku z przygotowywaniem kolejnego wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych produkujących prąd elektryczny z energii słonecznej oraz odnawialnych źródeł energii, w szczególności pomp ciepła, pieców na pellet i solarów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Wójt Gminy ogłasza dodatkowy nabór na uczestnictwo projektu.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy Krupski Młyn, w godzinach pracy Urzędu, wypełnionych deklaracji uczestnictwa i umowy użyczenia oraz ewentualnie oświadczenia dotyczącego zasiedlenia budynku w fazie budowy lub oświadczenia dotyczącego wymiany pokrycia dachowego (eternitu). W/w dokumenty należy składać do 15 stycznia 2018 roku włącznie. (10.01.18)

Pliki do ściągnięcia i wypełnienia:
Regulamin naboru: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/regnabbpop.pdf

Deklaracja uczestnictwa w projekcie: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zal1reg.pdf

Umowa użyczenia: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zal2reg.pdf

Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku w fazie budowy: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zal3regpop.pdf

 

Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego (eternitu): http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zal4regpop.pdf


ODBIÓR KLUCZY DO WIATY ŚMIETNIKOWEJ

Gmina Krupski Młyn informuje dzierżawców terenów przeznaczonych pod ogródki działkowe - rejon V i Va w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie, iż została udostępniona działkowcom wiata śmietnikowa, w której można będzie składować odpady pochodzące wyłącznie z ogródków (odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zmieszane).

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Krupskim Młynie – Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pokój nr 13 na parterze) po odbiór klucza do ww. wiaty w terminie do 31.03.2018 r.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o korzystanie z pojemników na odpady zgodnie z ich przeznaczeniem. (9.01.18)


INFORMACJE Z MZKP

W związku z wprowadzeniem nowej Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry publikujemy aktualne informacje dotyczące: Bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży (obraz poniżej) oraz Zmian cen i właściwości biletów jednorazowych od 01.01.2018r., który można znaleźć pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ceny.pdf (4.01.18)
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2018 ROKU

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krupski Młyn opublikowany został harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Krupski Młyn w 2018 r.  Harmonogram dostępny jest pod adresem: http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1408&menu=&mod=site&id=1408&rok=&miesiac=&id=1738&t=1738. (28.12.17)
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY MONTAŻU DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH

W trosce o bezpieczeństwo swoich Klientów firma Tauron przygotowała plakat przypominający o podstawowych zasadach bezpieczeństwa dotyczących montażu iluminacji i dekoracji świątecznych. (19.12.17)


ULGA NA PRZEJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W związku z informacją otrzymaną z MZKP w Tarnowskich Górach dotyczącą planowanych zmian w "Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry" oraz możliwości przemieszczania dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 roku życia na podstawie ulgi zapisanej na Śląskiej Karcie Usług Publicznych, przypominamy uczniom szkół podstawowych i gimnazjów o konieczności wyrabiania spersonalizowanych Kart ŚKUP, na których będzie można kodować w/w ulgę. Karty ŚKUP można wyrabiać we wszystkich Punktach Obsługi Klienta na terenie MZKP i KZK GOP. Najbliższy Punkt Obsługi Klienta mieści się na terenie dworca autobusowego MZKP w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 1. POK czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, w soboty od 9.00 do 15.00. Do czasu zakodowania ulgi na spersonalizowanej Karcie ŚKUP dokumentem uprawniającym dzieci i młodzież do bezpłatnych przejazdów będzie ważna legitymacja szkolna (do 31 marca 2018r). (18.12.17)


REMONT UL. DĄBROWSKIEGO

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie”. Prace wykonała firma Hucz sp. z o.o. sp.k. z Boronowa. Cena ofertowa wyniosła 614.304,14 zł brutto. Prace objęły roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnię, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zieleń, chodniki, parking, oświetlenie ulicy Dąbrowskiego i boiska przy szkole a także roboty związane z kanalizacją deszczową. Zdjęcia wykonane po remoncie dostępne w galerii pod adresem http://krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/185-remont-ul-dbrowskiego.html. (18.12.17)


NOWA WIATA NA ODPADY

Przy ogródkach działkowych w Ziętku stanęła zamykana wiata z kontenerami na odpady pochodzące z upraw działkowych. Zabudowa o wymiarach 6 x 4 m powstała z elementów betonowych. Celem postawienia wiaty jest osiągnięcie uporządkowania terenu w sąsiedztwie ogródków, który nie służy do gromadzenia śmieci. Przypominamy, że wiata z kontenerami przeznaczona jest wyłącznie dla działkowiczów w rejonie V i Va w Ziętku. W najbliższym czasie każdy z dzierżawców otrzyma klucz do zamka wiaty. Teren objęty jest monitorowaniem. (15.12.17)

 
ZMIANA NAZWY ULICY PIECUCHA W POTĘPIE

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem zmiany wszystkich nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, których nazwy upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny albo propagujące taki ustrój w inny sposób na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, informacją IPN oraz wnioskami i sugestiami mieszkańców gminy składanymi do urzędu gminy informujemy, iż Rada Gminy Krupski Młyn 26 września 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Piecucha w Potępie. Dotychczasową nazwę ulicy Konrada Piecucha zmieniono na ulicę Piecucha. Obecnie zamiast upamiętnienia konkretnego człowieka nazwa odnosi się do znaczenia zdefiniowanego w Słowniku Języka Polskiego PWN. Piecuch to człowiek wrażliwy na zimno, lubiący przebywać w ciepłym pomieszczeniu, lubiący wygodne domowe życie, niechętnie wychodzący z domu. W związku z tym, że ulica biegnie przez zalesione starorzecze Małej Panwi gdzie często występują chłody, mgły i zamglenia, miejscowi zawsze cenili sobie ciepło i domową atmosferę. Nadanie nowego znaczenia nazwie ulicy nikogo więc nie obraża, nie stygmatyzuje i nie poniża a ponad to jest ono adekwatne do stylu życia społeczności mieszkającej na tym terenie. (15.12.17)


NABÓR UCZESTNIKÓW MONTAŻU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W związku z przygotowywaniem kolejnego wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych produkujących prąd elektryczny z energii słonecznej oraz odnawialnych źródeł energii, w szczególności pomp ciepła, pieców na pellet i solarów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przekazujemy mieszkańcom Regulamin naboru wraz z załącznikami, w tym deklaracją uczestnictwa w projekcie.


Zainteresowanych prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy Krupski Młyn, w godzinach pracy Urzędu, wypełnionych deklaracji uczestnictwa i umowy użyczenia oraz ewentualnie oświadczenia dotyczącego zasiedlenia budynku w fazie budowy lub oświadczenia dotyczącego wymiany pokrycia dachowego (eternitu). W/w dokumenty należy składać do 15 grudnia 2017 roku włącznie. (5.12.17)

Pliki do ściągnięcia i wypełnienia:
Regulamin naboru: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/regnabb.pdf

Deklaracja uczestnictwa w projekcie: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zal1reg.pdf

Umowa użyczenia: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zal2reg.pdf

Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku w fazie budowy: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zal3reg.pdf

Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego (eternitu): http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zal4reg.pdf

12.12.2017

Informujemy, że zmieniony został regulamin naboru oraz załączniki nr 3 i 4 oraz wprowadzony został załącznik nr 5. Zakres zmian dotyczy wydłużenia terminów na wymianę pokrycia dachu z eternitu oraz zakończenia budowy domu objętego instalacją OZE (z 31.12.2018 do 30.06.2019) a także możliwości spłaty zaległości wobec gminy (która warunkuje uczestnictwo w projekcie) do 15.03.2018 roku. Aktualne dokumenty znajdują się poniżej:

Zmieniony Regulamin naboru: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/regnabbpop.pdf

Zmienione oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku w fazie budowy: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zal3regpop.pdf

Zmienione oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego (eternitu): http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zal4regpop.pdf


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNEOSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNEBUDŻET PARTYCYPACYJNY - GŁOSUJEMY!

Już tylko do czwartku 30 listopada głosować można na wybrany projekt do Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok. Pomysły, które uzyskają największą ilość głosów, mieszczące się w łącznej kwocie 250 tysięcy złotych, zostaną zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Powiatu. Głos oddać może każdy mieszkaniec powiatu, który ukończył lub ukończy w tym roku 18 lat, posiadający co najmniej czasowe zameldowanie w jednej z gmin Powiatu Tarnogórskiego. Każdy mieszkaniec oddać może tylko jeden głos. Głosować można w formie papierowej lub elektronicznej. Aby zagłosować tradycyjnie należy na załączonej poniżej karcie, wybierać maksymalnie jeden projekt. Prawidłowo wypełnione karty do głosowania złożyć należy w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5,pok. nr 1, za pośrednictwem poczty lub w wersji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Głosować internetowo można na stronie https://budzet.tarnogorski.pl/ (29.11.17)


KONKURS "MISTRZ RECYKLINGU"

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, ogłosiła ogólnopolski konkurs ekologiczny pn. Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady. Konkurs odbywa się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/infomistrzrec.pdf zaś regulamin znajduje się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/regmistrzrecyklingu.pdf (29.11.17)


KOMUNIKACJA W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ograniczeniamzkp.pdf publikujemy pismo Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach dotyczące funkcjonowania komunikacji w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018. (29.11.17)


TRENING SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH

28 listopada 2017r. między godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty. (27.11.17)


ANKIETA NT. WARUNKÓW ŻYCIA W NASZEJ GMINIE

Zapraszamy do wypełnienia ankiety skierowanej do: Beneficjentów, Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś oraz Zbrosławice, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie.Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą nam wyłącznie do dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.  Ankieta dostępna jest pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScztivQtkyRhpBMc404t-Xg1qFOMM3z7u-kcdnBNbUk2Z76VQ/viewform. (27.11.17)


RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU GMINY

Realizując zarządzenie nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn w dniach od 1 września 2017 roku do 30 listopada 2017 roku przeprowadzone zostało takie badanie. Celem przeprowadzonego badania było  uzyskanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników Urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności Urzędu, wprowadzić procedury udoskonalające, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji poprawić wizerunek Urzędu. Raport z badania publikujemy pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/raportsatysfakcja.pdf.(27.11.17)


REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. GŁÓWNEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach zakończył II etap remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3235S – ul. Główna w Krupskim Młynie. Zakres prac obejmował między innymi: rozebranie chodnika z płyt betonowych, rozebranie krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej, wymianę krawężników betonowych, regulację krawężników drogowych oraz regulację wpustu ulicznego. Uzupełniono również nawierzchnię jezdni oraz humus w pasie zieleni między drogą a chodnikiem. Zdjęcia  dostępne pod adresem: http://krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/184-remont-chodnika-wzdu-ul-gownej.html (23.11.17)SPOTKANIE W SPRAWIE DOTACJI NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

W związku z przygotowywaniem kolejnego wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu na budynkach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz budynkach użyteczności publicznej paneli fotowoltaicznych produkujących prąd elektryczny z energii słonecznej oraz odnawialnych źródeł energii, w szczególności pomp ciepła, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy mieszkańców gminy Krupski Młyn na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w piątek, 24 listopada o godzinie 17.00 w Domu kultury w Potępie. Zapraszamy. (21.11.17)


TARNOGÓRSKIE FORUM NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Informujemy, że 21 listopada 2017 r. organizowane jest "Tarnogórskie Forum na rzecz osób z niepełnosprawnościami". Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/plakatniepelnosprawni.pdf oraz http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ulotkaniepelnosprawni.pdf. (17.11.17)


PROGRAM "MALUCH+"

Na prośbę Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego publikujemy pismo pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości pozyskania środków na wsparcie polityki rodzinnej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" edycja 2018. Pismo dostępne pod adresem: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/maluch.pdf (16.11.17)


KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

Informujemy, że 9 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  Komunikat prasowy z wydarzenia publikujemy pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/komunikatzgip.pdf. (16.11.17)


DYŻURY DZIELNICOWEGO

Przypominamy, że od listopada 2017r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 3 w każdy drugi i ostatni czwartek miesiąca w godzinach 17:00-19:00 dzielnicowy będzie pełnił dyżury. (7.11.17)


Regulamin konkursu dostępny pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/regcukier.pdf zaś formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/formularzcukier.pdf (6.11.17)


ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

W ślad za Uchwałami Rady Gminy Krupski Młyn nr XXXII/243/17 oraz XXXII/244/17 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości z przeznaczeniem pod posadowienie wieży telekomunikacyjnej, zapraszamy do wypełnienia ankiety. Aby wziąć udział w badaniu prosimy o kliknięcie w poniższy obrazek.

Dodatkowo pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/pismouke.pdf publikujemy pismo Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie budowy stacji bazowych. (17.10.17)DOTACJE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

W związku z przygotowywaniem kolejnego wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu na budynkach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz budynkach użyteczności publicznej paneli fotowoltaicznych produkujących prąd elektryczny z energii słonecznej oraz odnawialnych źródeł energii, w szczególności pomp ciepła, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wójt Gminy Krupski Młyn zaprasza mieszkańców gminy Krupski Młyn do zgłaszania swojego udziału w projekcie.Osoby, które zadeklarują powyższe poproszone zostaną w późniejszym terminie o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy deklaracji udziału w projekcie.Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, tel. 322857016. (02.11.17)


DYŻURY DZIELNICOWEGO W KRUPSKIM MŁYNIE

Informujemy, że od listopada 2017r. w każdy drugi i ostatni czwartek miesiąca w godzinach 17:00-19:00 dzielnicowy będzie dostępny w placówce znajdującej się w budynku GOPS-u w Krupskim Młynie na ul. Zawadzkiego 3. (02.11.17)


 
KOMUNIKAT ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW


Na prośbę Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów publikujemy komunikat z posiedzenia Zarządu Związku w dniu 6 października br.  W jego trakcie omówiono kwestie związane z funkcjonującym od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarki odpadami, ustawą dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zwrócono uwagę na kwestie dot. oświetlenia ulicznego i potrzebę jego przebudowy. Komunikat dostępny jest pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/komunikat.pdf. (12.10.17)


ZAPROSZENIE NA XVI SYMPOZJUM TARNOGÓRSKIE


KWATERY DO LIKWIDACJI


ORKAN KSAWERY NADCIĄGA NAD POLSKĘ!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w naszym województwie!  Ostrzeżenie II st. wydane przez IMGW-PIB dla całego woj. śląskiego obowiązuje od godz. 17:00 w czwartek 5.10 br. do godz. 2:00 w piątek 6.10 br. W tym czasie, w całym województwie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do 100 km/h. IMGW zaleca ostrożność i prosi o śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej na stronie internetowej http://www.imgw.pl/. Dodatkowo informujemy, że na stronie https://www.windy.com/?50.820,19.380,6 znajduje się mapa pokazująca gdzie w tej chwili znajduje się orkan Ksawery. (5.10.17)


NOWY NABYTEK OSP W POTĘPIE

Pierwszego dnia września br. jednostka OSP Potępa odebrała nowy samochód pożarniczy GBARt na podwoziu Scania P360. Zabudowę wykonała firma WISS Wawrzaszek z Bielska Białej. W miejscu odbioru kierowcy zostali przeszkoleni z obsługi pojazdu. Powitanie długo wyczekiwanego wozu odbyło się bardzo uroczyście. Na potwierdzenie publikujemy film udostępniony przez OSP w Potępie. (5.10.17)

 


OTWARCIE ZIELONEJ PRACOWNI


26 września o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie uroczyście otwarta została nowa i nowoczesna pracownia przyrodniczo-ekologiczna. Na uroczystości obecni byli między innymi prezes WFOŚiGW w Katowicach, pan Andrzej Pilot, wójt gminy, pan Jan Murowski, przewodnicząca Rady Gminy Krupski Młyn, pani Róża Ochman-Szyguła, sekretarz gminy, pani Danuta Pries, projektant pracowni, pan Albert Wojakowski, inspektor nadzoru, który pilnował jakości i fachowości wykonywanych prac, pan Robert Bal oraz prezes firmy, która wykonała prace budowlane, pan Czesław Słomian. Goście mogli zapoznać się z możliwościami, które oferuje pracownia podczas ekspertymentów przeprowadzanych przez uczniów a przygotowanych przez p. Annę Tropper, która była także pomysłodawczynią jej powstania. Odnowiona i wyposażona ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżetu gminy Krupski Młyn w ramach projektu „Ziemia – Wspólnota Wszystkich Istot” pracownia służyć będzie lepszemu poznawaniu przedmiotów przyrodniczych, kształtowaniu aktywnych postaw proekologicznych oraz rozwijaniu pasji i ciekawości świata. Pracownia wyposażona została w sprzęt laboratoryjny i badawczy, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, nowe meble, ławki i krzesła. Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 37500 zł. Zdjęcia z wydarzenia dostępne pod adresem: http://krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/183-otwarcie-zielonej-pracowni.html . Zapraszamy również do obejrzenia filmu zrealizowanego przez TG Stację http://www.tgstacja.pl/video/zielona-pracownia-w-krupskim-mlynie. (03.10.17)


MECZ INAUGURACYJNY NA STADIONIE ŚLĄSKIM

W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi zapraszamy na inauguracyjny mecz rozegrany na Stadionie Śląskim. Po kilku latach remontu 7 października br. o godz. 16:00 nasza młodzieżowa reprezentacja narodowa do 19 lat w pierwszej rundzie eliminacyjnej do Mistrzostw Europy zmierzy się z drużyną Białorusi. Nie może Was też zabraknąć we wtorek 10 października br. o godz. 18:00, kiedy zagrają reprezentacje Irlandii Północnej i Białorusi. Potwierdzenia uczestnictwa zorganizowanych grup można dokonać na stronie www.slzpn.katowice.pl w zakładce Aktualności pod artykułem Jak zamówić bilety na Turniej eliminacyjny ME U19 w załączonym formularzu. Uzupełniony formularz należy przesłać na adres poczty Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Więcej informacji nt. rejestracji grup pod nr 32 256 43 25. Informacja o sposobie odbioru wejściówek dostępna jest na stronie Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Oprócz obejrzenia samych rozgrywek zachęcamy również do zwiedzania obiektu i skorzystania z przygotowanych atrakcji. Wejście na stadion w tych dniach będzie dla wszystkich bezpłatne. (03.10.17)


 


ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM


ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Krupski Młyn informuje, że w dniach 25-30 września br. na terenie gminy Krupski Młyn odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. W punkcie zbiórki można złożyć następujące rodzaje odpadów: Do kontenerów na odpady wielkogabarytowe można składować: meble domowe i ogrodowe, dywany, wykładziny, materace, sprzęt sportowy, wózki, zabawki dużych rozmiarów itp. Do kontenerów na odpady elektryczne można składować: telewizory, radia, sprzęt komputerowy, żelazka, pralki itp. Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów znajduje się pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1408&menu=&mod=site&id=1408&rok=&miesiac=&id=1474&t=1474 (20.09.17)


INFORMACJA O PROJEKCIE „50 LAT DOŚWIADCZENIA”

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt. „50 lat doświadczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 50 roku życia, którzy zamieszkują województwo śląskie i chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci: Bezzwrotnej jednorazowej dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21.413,25 PLN, comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 1.500,00 PLN przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy), pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności (np. opłaty ZUS, czynsz, paliwo itp.), wysokiej jakości szkoleń oraz doradztwa z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (32) 248 77 86 wew. 23 lub 22, e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobisty w biurze projektu przy ul. Wolności 6 w Rudzie Śląskiej. Nabór dokumentów zgłoszeniowych trwać będzie do 29.09. 2017 r. Wszelkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej http://www.rarinwestor.pl/ (19.09.17)


INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI AWARYJNEJ

NITROERG S.A. jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii opracował i podał do publicznej wiadomości informację dotyczącą sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, która została uzgodniona ze Śląskim Wojewódzkim Komendantem PSP w Katowicach. Przedmiotowa instrukcja dostępna jest pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/nitroerg.pdf. (19.09.17)


SPRZĄTANIE ŚWIATA

W załączeniu przekazujemy informacje o Akcji Sprzątanie Świata - Polska 2017 ze szczegółami dotyczącymi centralnych działań organizowanych przez Fundację Nasza Ziemia w dniach 15-17 września 2017 roku - informację prasową (adres dostępu http://krupskimlyn.eu/images/pdf/infoprasowa.pdf), infonografikę (adres dostępu http://krupskimlyn.eu/images/pdf/infografika.pdf) oraz plakat (adres dostępu http://krupskimlyn.eu/images/stories/plakatsprzatanie.jpg). (13.09.17)


OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Na prośbę właścicieli Pałacu Prawdzic publikujemy ogłoszenie o możliwości zatrudnienia na stanowisku recepcjonistki/recepcjonisty. Szczegóły pod adresem internetowym http://krupskimlyn.eu/images/pdf/recepcja17.pdf. (13.09.17)


NASZ NOWY DZIELNICOWY

W związku z podjęciem obowiązków przez nowego dzielnicowego, st. sierż. Daniela Klubę, pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/dzielnicowy.pdf przekazujemy mieszkańcom informację o danych kontaktowych oraz zachęcamy zainteresowanych do lektury ulotki informacyjnej, opisującej rolę policjantów, którzy działają najbliżej lokalnej społeczności. (12.09.17)


KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

Pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kominy17.pdf przekazujemy komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018.(12.09.17)


SZCZEPIENIE LISÓW

Pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/lisy17.pdf przekazujemy informację o prowadzonej na terenie województwa śląskiego w dniach 13-22.09.2017 akcji szczepienia lisów wolno żyjących.(12.09.17)


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W POTĘPIE

Informujemy, że na stronie internetowej http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1394&mod=site&id=1394 opublikowane zostało Zarządzenie Wójta Gminy Krupski Młyn z 5 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą naboru. (5.09.17)


UCHWAŁA ANTYSMOGOWA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego zaczną obowiązywać nowe przepisy antysmogowe. Przyjęcie uchwały jest ważnym krokiem na długiej drodze do poprawy jakości powietrza, a przez to i jakości  życia w naszym województwie. Podczas procedowania uchwały antysmogowej przez Sejmik Województwa Śląskiego wszyscy zgodzili się, że zanieczyszczone powietrze nie zna granic, a przez to problem ten dotyka każdego mieszkańca. Ab jednak walka o czyste powietrze przyniosła rezultaty, oprócz przepisów konieczna jest przede wszystkim zmiana świadomości, a także zmiana nawyków oraz sposobu postępowania. By przemiany te mogły nastąpić niezbędna jest wiedza i informacja, którą należy przekazywać mieszkańcom naszego regionu. Dlatego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotował informacje nt. uchwały antysmogowej oraz zasad i zmian jakie wprowadza. Infografiki „ uchwała antysmogowa dla śląskiego!” dostępne pod adresem  http://powietrze.slaskie.pl/content/infografiki. Linki do filmików edukacyjnych: http://powietrze.slaskie.pl/content/nie-truj-sasiada. (1.09.17)


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW

Wójt Gminy w Krupskim Młynie informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż od 1 września 2017 r. odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy będą odbierane przez podwykonawcę tj. firmę FCC Lubliniec Sp. z o.o. Zasady i terminy odbioru odpadów pozostają bez zmian. (1.09.17)


GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W BORUSZOWICACH

26.08.2017 r. jednostka OSP Potępa brała udział w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych w Boruszowicach - Hanusku. W Grupie A mężczyzn nasza jednostka zajęła 5 miejsce, a w Grupie C kobiet zajęła 1 miejsce. Dziękujemy wszystkim druhom za zaangażowanie i wysiłek. Gratulujemy wyników! Zdjęcia autorstwa p.Klaudii Spałek dostępne pod adresem https://photos.google.com/share/AF1QipMg56VgA5RicIjoTbg7n1isiAQ3yRf2FFjRXKlxsm56JEZfn828c5T7N3dj4vu3aQ?key=TkRzU1hZOEpqVktySTlRLTl0NW41bHlqQ1FCekFR (31.08.17)


SOŁTYS ROKU I SOŁECTWO ROKU 2017 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Dziennik Zachodni organizuje plebiscyt Sołtys Roku i Sołectwo Roku 2017 w województwie śląskim. W tej wielkiej akcji pod patronatem Wojciecha Saługi, marszałka woj. śląskiego, mieszkańcy wybiorą najpopularniejszego sołtysa i sołectwo w naszym regionie. Na laureatów czekają prestiżowe tytuły, medale i statuetki oraz cenne nagrody, które wręczymy w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Przez najbliższe tygodnie mieszkańcy wszystkich wsi w województwie śląskim będą mogli wyrazić uznanie dla pracy i zaangażowania ich sołtysa, oddając na niego głos w plebiscycie. Będą mogli także wspomóc swoje sołectwo w walce o cenne nagrody. Głosowanie w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu trwa do piątku, 8 września. Szczegóły pod adresem www.dziennikzachodni.pl/strefa-agro/a/soltys-roku-i-solectwo-roku-2017-sila-jest-lokalnosc,12346049/ (30.08.17)


GALA IZBY PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ

26 sierpnia 2017 roku, już po raz siedemnasty, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Kruszec Biznesu, organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach. W pięknych plenerach Pałacu w Brynku wręczono statuetki najprężniej działającym firmom na naszym terenie. Na Galę przybyło kilkuset kluczowych przedstawicieli życia politycznego, gospodarczego oraz społecznego. Nie zabrakło również reprezentantów świata kultury i nauki, ale przede wszystkim przedsiębiorców. Laureatami konkursu „Kruszec Biznesu 2017” w kategorii „Firma roku” zostali: Prywatna Poradnia Wielospecjalistyczna „Medici” dr n. med. Joanna Cichoń, ORBITVU Sp. z o.o., Restauracja „Appassionata” Anna Cichoń, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DE-MED Ewa i Andrzej Janiccy, Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Nagrodzonymi w kategorii „Usługa roku” są: APAULY GROUP Sp. z o.o. za usługę „Szkoła Project Managerów – Szkoła.PM”, „TB POLSKA Sp. z o.o. za usługę „Zdrowie i estetyka: profilaktyka – diagnozowanie – leczenie” – kompleksowa usługa w zakresie diagnozowania, profilaktyki, rehabilitacji oraz medycyny estetycznej i usług estetycznych. Laureatem w kategorii „Firma rodzinna” zostało przedsiębiorstwo MEGASET. Wyjątkowe wyróżnienie – „Kruszec Biznesu z Diamentem” trafił do firmy Veolia Południe Sp. z o.o. Nagrodę „Spiżowy Jorg”, przyznawaną przez Radzionków, otrzymała Prywatna Poradnia Wielospecjalistyczna „Medici” dr n. med. Joanna Cichoń. Statuetkę „Śrybny Gwarek”, przyznawaną przez Tarnowskie Góry, otrzymali: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,Towarzystwo Sportowe „GWAREK” Tarnowskie Góry. Nagrodę „Dąb Biznesu” wręczono firmie ASECO Adam Szewczyk. Nagroda przyznawana przez przez Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach oraz Wójta Gminy Krupski Młyn. Inicjatywa ma na celu nagrodzenie firm prowadzących działalność gospodarczą lub mającą siedzibę na terenie gminy Krupski Młyn. Tylko firmy przyczyniające się do rozwoju gospodarczego, jak i promocji gminy mają szansę otrzymać nagrodę. „Złotą Grację Biznesu” Gminy Świerklaniec, wręczono firmie Nowak Transport. Medalem 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej nagrodzono Pana Mariusza Długajczyka za działalność na rzecz rozwoju samorządu Gospodarczego. Sejmik Województwa Śląskiego przyznał Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego Panu Henrykowi Mazur. Złota odznaka IPH przyznana została Pani Aleksandrze Wojtczak oraz Panu Tomaszowi Bochenek, natomiast Złotą Honorową Odznakę IPH otrzymali Pani Wioleta Matuszak, Pan Marek Cyl oraz Pan Piotr Krężel. Doceniając znaczenie kadr w firmach i wieloletnie sumienne wywiązywanie się z obowiązków zawodowych, IPH przyznała medale pracownikom firm członkowskich. Medale Zasłużony Pracownik otrzymali: dr Piotr Stołtny, dr Jacek Knopik, Justyna Konieczny, Wojciech Latusek oraz Adam Barwicki. Po części oficjalnej przyszedł czas na odprężenie. Goście mieli okazję do rozmów, wymiany opinii na temat obecnej sytuacji gospodarczej regionu oraz nawiązania nowych kontaktów. Całość uroczystości uwieńczył wspaniały pokaz sztucznych ogni. Zdjęcia z wydarzenia dostępne są pod adresem http://krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/182-gala-iph-2017.html (30.08.17)


POŻEGNANIE LATA Z GOKSIR-em

Wyjątkowym wydarzeniem sportowym zakończyliśmy wakacje w Krupskim Młynie. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w sobotę 26 sierpnia 2017 roku zapewnił najmłodszym uczestnikom naszej gminy wiele ciekawych atrakcji sportowych i plastycznych. W ofercie znalazły się m.in. Rodzinny Deblowy Turniej Minitenisa, Unihokej, Zubma KIDS, planszówki na trawie, warsztaty robienia spinnerów, zajęcia bibułkarskie, tworzenie świeczników metodą qullingu, pokaz prac powstałych na warsztatach szycia na maszynie, zajęcia Rower moim przyjacielem, nauka pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia odbywające się na ściance wspinaczkowej. Dzieci chętnie brały udział w grach i konkursach przygotowanych z myślą o nich. Dorośli fani aktywności w rytmie Zumby porwani zostali  do wspólnej zabawy. Ta dyscyplina łącząca taniec z fitnesem pozwoliła tanecznym krokiem rozpocząć wieczorną imprezę z DJ-em. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są pod adresem http://krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/181-pozegnanie-lata-z-goksir-em-2017.html (29.08.17)


SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE


LEKSYKON DOBRYCH PRAKTYK - FUNDUSZ SOŁECKI

Inicjatywa i wysiłek społeczności sołectwa Potępa zostały opisane w publikacji pn. "Leksykon dobrych praktyk" wydanym przez Instytut Obywatelski z Warszawy. Dzięki funduszowi sołeckiemu, przyznanego przez Radę Gminy Krupski Młyn, mieszkańcom, członkom OSP oraz dotacji z budżetu gminy w 2017 roku zakończono budowę nowego garażu dla OSP w Potępie. Niżej przedstawiamy fotografię okładki Leksykonu oraz jedną ze stron publikacji poświęconą sołectwu Potępa. (24.08.17)


KOSZ NA PSIE ODCHODY

Drodzy Mieszkańcy! Przypominamy o możliwości korzystania z kosza na psie odchody ustawionego przy stawie w Krupskim Młynie. Kosz wyposażony jest w dystrybutor z woreczkami na nieczystości naszych pupili, które umożliwiają higieniczne ich zebranie. Przypominamy, iż poprzez psie odchody mogą przenosić się na ludzi różnego rodzaju pasożyty, groźne szczególnie dla naszych dzieci. Pozwólmy dzieciom na beztroską zabawę na zielonych terenach gminy, które mają służyć nam jako bezpieczne i czyste miejsca. (23.08.17)


BADANIE GUS-u


ZNISZCZENIA MIENIA GMINNEGO

W miniony weekend w Krupskim Młynie doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Zniszczona została lampa oraz 2 kosze na śmieci w ciągu pieszym pomiędzy transformatorem a kładką pieszo-rowerową przy ul. Głównej. Prosimy o zgłaszanie informacji o sprawcach, którzy zniszczyli nasze wspólne mienie. Informacje prosimy przekazywać do Urzędu Gminy w Krupskim Młynie (tel. 32 381 03 32) lub na Komisariat Policji w Tworogu (tel. 32 796 08 11), która o całym zdarzeniu jest  poinformowana. Dokumentacja fotograficzna dostępna pod adresem http://krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/180-zniszczenie-mienia-gminnego.html (22.08.17)


POŻEGNANIE LATA Z GOKSIR-em


BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

Realizując zarządzenie nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn informuję, że w dniach od 1 września 2017 roku do 30 listopada 2017 roku przeprowadzone zostanie badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn. Celem przeprowadzonego badania jest uzyskanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników Urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności Urzędu, wprowadzić procedury udoskonalające, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji poprawić wizerunek Urzędu. Badanie przeprowadzone będzie w formie anonimowej ankiety dostępnej w dniach przeprowadzonego badania w Urzędzie Gminy Krupski Młyn w formie papierowej oraz w formie elektronicznej pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/9134/absk2015.pdf. W terminie od dnia 01.09.2017 roku do dnia 31. 10 2017 roku ankiety pobrane w formie papierowej prosimy wrzucać do urn udostępnionych w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn. Ankiety pobrane poprzez stronę internetową prosimy przesłać pod adresem  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem w tytule „ankieta”. (18.08.17)


DOFINANSOWANIE USŁUG ROZWOJOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 1 sierpnia Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.
Projekt ”Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności o zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, poprzez dostarczenie usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych zgodnie z ich potrzebami oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.
Grupa docelowa
Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które:
- prowadzą działalność na obszarze Subregionu Centralnego,
- zainteresowane są uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych
- prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych.
Poziom dofinansowania
Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.
Więcej informacji: http://gapr.pl/news_pl_424.html
Wkrótce rozpocznie działalność strona internetowa projektu, a już teraz zachęcamy do kontaktu z pracownikami Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju.
Biuro projektu:
Ul. Bojkowska 37 budynek 4 Maszynownia pok. 122 44-100 Gliwice Tel. 534 657 310 Tel. 32 461 29 14 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   (17.08.17)


TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA KAWALEROWIE KONTRA ŻONACI

W poniedziałkowe słoneczne popołudnie w Potępie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta - Kawalerowie kontra Żonaci. Wzięły w nim udział dwie drużyny kawalerów oraz dwie drużyny żonatych.

Poniżej skład drużyn kawalerów:
Drużyna "A"
1. Wyduba Wojciech
2. Jacek Mateusz
3. Sobota Fabian
4. Wnuk Michał
5. Kosala Sebastian
6. Zadrożny Patryk
Drużyna "B"
1. Włoszyn Tomasz
2. Tropper Jędrzej
3. Ziaja Artur
4. Kempa Mateusz
5. Stańko Mateusz
6. Dydak Bartek
7. Piksa Kacper
oraz żonatych:
Drużyna "C"
1. Dawczak Adam
2. Potempa Martin
3. Styrc Marcin
4. Kosala Krzysztof
5. Kopyciok Piotr
6. Potempa Kamil
7. Jaroszek Krzysztof
8. Murowski Michał
Drużyna "D"
1. Grabowiec Krzysztof
2. Imach Daniel
3. Piekacz Tomasz
4. Piekacz Kamil
5. Kujawiński Wojciech
6. Gnielczyk Piotr
7. Pilarski Marcin
8. Parkitny Janusz
Rozgrane mecze wraz z punktami:
A-C 3:1
B-D 2:1
A-D 1:0
C-B 1:5
A-B 3:1
C-D 3:3
Podsumowanie:
Miejsce: Punkty: Strzelone: Stracone:
1. Drużyna "A" 6 7 2
2. Drużyna "B" 4 8 5
3. Drużyna "D" 1 4 6
4. Drużyna "C" 1 5 11
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Sołtys Potępy oraz Wójt Gminy dziękują wszystkim za doping i udział w turnieju. Rozgrywki odbyły się w miłej i rodzinnej atmosferze, a humory dopisywały wszystkim. Po sporej dawce sportowych emocji, zmęczeni zawodnicy udali się na zasłużony poczęstunek. Organizatorzy dziękują tym wszystkim, którzy swoją pomocą przyczynili się do organizacji turnieju. Zdjęcia z wydarzenia autorstwa p. Klaudii Spałek dostępne są pod adresem http://krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/179-turniej-piki-nonej-onaci-kontra-kawalerowie-2017.html (16.08.17)


KOMUNIKAT - MZKP

MZKP w Tarnowskich Górach przypomina, że 14.08.2017 r. komunikacja autobusowa organizowana przez MZKP i KZK GOP funkcjonować będzie wg sobotnich rozkładów jazdy. na terenie MZKP wyjątek stanowić będą linie: 80, 135, 735, 288 i 738, które kursować będą tak jak w dni robocze oraz linia 152, na której autobusy jeździć będą zgodnie z planami na dzień roboczy bez nauki szkolnej. Równocześnie informujemy, że w dniu 01.08. 2017 r., pomimo przesunięcia na 04.09.2017r. przez MEN oficjalnego terminu rozpoczęcia roku szkolnego, będą obowiązywały plany rozkładowe na dni robocze z nauką szkolną. (10.08.17)


ŚWIĘTO LASU - ROWEROWE ZAKOŃCZENIE LATA

W imieniu Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska zapraszamy na imprezę Święto Lasu - Rowerowe zakończenie lata. Jednocześnie przypominamy o możliwości zgłaszania swojego udziału w imprezie rękodzielników i lokalnych artystów. (9.08.17)


PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  w Tarnowskich Górach zawiadamia o realizowanych projektach pt: "Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego" http://krupskimlyn.eu/images/pdf/inkubator1.pdf oraz" Od bierności do aktywności" http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ip.pdf. Celem projektów jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe prowadzące do uruchomienia własnej firmy do końca 2018 r. Inkubator zachęca również do skorzystania z różnego rodzaju kursów kwalifikacyjnych. (08.08.17)


,,ŚWIĘTO LASU - ROWEROWE ZAKOŃCZENIE LATA"

W związku z mającą się odbyć 26 sierpnia 2017r. w Miasteczku Śląskim imprezą ,,Święto Lasu - Rowerowe zakończenie Lata” organizowaną  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz  Gminę Miasteczko Śląskie zachęcamy do wzięcia udziału  w tym wydarzeniu. Prosimy również o zgłaszanie się chętnych do wystawienia własnych dzieł rękodzielników. Rękodzielnicy, którzy zechcą zaprezentować się podczas ,,Święta Lasu- Rowerowego zakończenia Lata”, mogą zgłaszać swój udział do 15.08.2017r. za pomocą przygotowanej karty zgłoszeniowej dostępnej pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/sl.pdf (08.08.17)


MAPA MIEJSC PRZYJAZNYCH OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Starosta tarnogórski zaprasza do tworzenia mapy miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami w powiecie tarnogórskim! Projekt skierowany jest do firm, sklepów, restauracji, kawiarni, banków, szkół, przedszkoli, żłobków, ośrodków kultury, obiektów sportowych, urzędów, które wprowadziły udogodnienia dla takich osób. Zapraszamy do dołączenia do grona ludzi dobrej woli, dbających o to, aby niepełnosprawni czuli się dobrze w przestrzeni publicznej. Miejsca uznane za przyjazne osobom z niepełnosprawnościami zostaną oznaczone specjalnym logo, nagrodzone dyplomem i umieszczone na mapie powiatu tarnogórskiego. Kwestionariusz zgłoszeniowy znajdziesz pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zglosz.pdf. Więcej informacji pod adresem http://www.powiat.tarnogorski.pl/node/6731 (31.07.17)


PROJEKT "RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH!"

Więcej informacji pod adresem http://vision-consulting.pl/rynek-pracy-otwarty-dla-wszystkich/ (31.07.17)


TRENING SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH

Informujemy, że 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu. (28.07.17)


PROJEKT ZNOWU AKTYWNI!

Szczegóły pod adresem : http://projektyterra.pl/znow-aktywni-powrot-na-rynek-pracy/ (28.07.17)


KONKURS NA WYKONANIE MODELU EKO INSTALACJI

Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłosiła drugą edycję konkursu EkoModel. Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu Eko instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem tej edycji jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs skierowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne. Więcej informacji pod adresem http://www.ekomodel.fundacjabos.pl (24.07.17)


KWALIFIKACJE ZAWODOWE GWARANCJĄ UDANEGO POWROTU DO PRACY

Firma EUROSOLUTIONS zaprasza osoby od 30 do 64 roku życia do wzięcia udziału w projekcie. W ramach projektu oferowany jest udział w doradztwach, szkoleniach i 3 miesięcznym płatnym stażu. Udział w projekcie jest bezpłatny! Projekt skierowany również do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

EUROSOLUTIONS oferuje wsparcie:
•    Doradztwo indywidualne i grupowe
•    5 mięsieczny staż zawodowy ( wynagrodzenie na stażu 1000 zł)
•    Pośrednik pracy
SZKOLENIA ZAWODOWE (120h):
•    Kadry i płace
•    Pracownik biurowy
•    Magazynier z wózkiem widłowym
•    Webmaster
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego : http://bit.ly/2iOMgWZ lub kontakt telefoniczny 531 260 184
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.powrotnarynek.eurosolutions.pl/ (18.07.17)


URZĄD STATYSTYCZNY - AKTUALNIE REALIZOWANE BADANIE


GALA IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach organizuje coroczną, uroczystą Galę Izby, która odbędzie się  26 sierpnia br. w Pałacu w Brynku. Jak co roku, przyznawane będą wyróżnienia dla najlepszych przedsiębiorców regionu, które w minionym roku odniosły sukces rynkowy. W ramach tegorocznej Gali IPH zostaną wręczone nagrody Kruszec Biznesu, jak i Dąb Biznesu przyznawane firmom prowadzącym działalność gospodarczą lub mających siedzibę na terenie Gminy Krupski Młyn i przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego, jak i promocji gminy. (17.07.17)


PROGRAMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z realizowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nowych programów mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych zachęcamy do zapoznania się z informacjami o programie "Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej". Więcej na ten temat i innych programów realizowanych przez PFRON pod adresem www.pfron.org.pl w zakładce "Programy i zadania realizowane obecnie". (17.07.17)


LEKARZ WETERYNARII OSTRZEGA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach w związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF), związaną z pojawieniem się nowych ognisk tej choroby u świń oraz przypadków u dzików (ostatnie przypadki zostały stwierdzone w kraju zlińskim (miasto Zlin),  położonym we wschodniej części Republiki Czeskiej w odległości około 90 km od granicy z Polską), zwraca się z uprzejmą prośbą o to, aby na przydrożnych parkingach, stacjach benzynowych, oraz wszelkich pozostałych miejscach postojowych wyrzucać opakowania po żywności oraz resztek jedzenia do pojemników/kontenerów przeznaczonych na odpady żywnościowe. Powyższe czynności pozwolą ograniczyć ryzyko szerzenia się ASF zwłaszcza, że analiza czynników ryzyka wskazuje na fakt, że to właśnie czynnik ludzki jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych wektorów szerzenia się ASF.  Sezon wakacyjny i związany z nim zwiększony ruch turystyczny są przesłanką do wzmocnienia działań zapobiegających wystąpieniu ASF. (04.07.17)


AKCJE PROFILAKTYCZNE SANEPIDU

Kliknij w plakat aby powiększyć (04.07.17)


BADANIE UCZESTNICTWA W PODRÓŻACH

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 20 lipca 2017 r. na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w II kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami. Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa. Wykaz osób do kontaktu dostępny jest  na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:  http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Kontakt.htm a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm. Plakat i ulotka informacyjna dostępne są pod adresem: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/plakatguspodroz.pdf (04.07.17)


RAJD MŁODYCH KIEROWCÓW

Zapraszamy do udziału w największej imprezie motoryzacyjnej w regionie! (30.06.17)


MYCIE POJEMNIKÓW NA ODPADY

Informujemy, iż w dniach 3 lipca i 17 lipca br. odbędzie się mycie pojemników na odpady zmieszane zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 03.07.2017 Krupski Młyn, Ziętek
  • 17.07.2017   Potępa, Żyłka, Odmuchów, Kanol

Usługa zostanie wykonana przez firmę Remondis Sp.z o.o. w Tarnowskich Górach (30.06.17)


ZOSTAŃ SPAWACZEM


Zakład Doskonalenia Kadr – KOMAG sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie: „Zostań spawaczem!” Projekt skierowany jest do 48 osób pozostających bez pracy w wieku 18-29 lat, nie kształcących się i nie szkolących się z województwa śląskiego, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji spawacza w metodzie MAG 15 lub TIG 141 potwierdzonych Świadectwem Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza Instytutu Spawalnictwa oraz odbyciem płatnego stażu zawodowego w wymiarze 3 miesięcy, a następnie uzyskaniem zatrudnienia. Dodatkowe kwalifikacje spawalnicze mogą stanowić uzupełnienie do uzyskanego wykształcenia zdobytego w formach szkolnych i zwiększyć szanse zatrudnienia. Szczegóły dotyczące projektu dostępne pod adresem http://zdk-komag.pl/ w zakładce Projekty unijne. (29.06.17)


UWAGA NA OSZUSTÓW

W związku z informacjami docierającymi do Urzędu Gminy w Krupskim Młynie o rzekomym sprawdzaniu w dniu jutrzejszym sygnału telefonicznego informujemy, że firma telekomunikacyjna nie potwierdza tych informacji. Na rynku pojawiają się firmy podszywające się pod operatorów telekomunikacyjnych, których ofiarami są najczęściej starsze osoby. Zwracamy się zatem do mieszkańców z apelem i prośbą o zachowanie uwagi i czujności.  Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo oraz uważnie sprawdzajmy wiarygodność zgłaszającej się do nas firmy! (27.06.17)


KOMUNIKACJA W LIPCU I SIERPNIU 2017R.

Przypominamy, że od dnia 26.06.2017r. do 31.08.2017r. autobusy linii nr 19, 85, 103, 129, 152, 153, 180, 191, 203, 204, 205, 206, 207, 208 i 646 kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązujących na dni robocze bez nauki szkolnej, natomiast kursowanie linii o numerach 78, 712, 717, 736, 737, 739, 743, 747, 748 i 791 zostaje zawieszone. (26.06.17)


MIEJSCA PRZYJAZNE  NIEPEŁNOSPRAWNYM

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest wyznaczenie miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnością. Zaproszenie oraz kryteria udziału w projekcie dostępne pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zaproszenie.pdf. Zapraszamy do udziału! (26.06.17)


GRUPA KRUPA - MISJA FATIMA !

24 czerwca z Krupskiego Młyna wyrusza po raz piąty wyprawa rowerowa Grupy Krupa. Tym razem członkowie grupy kierują się do Grecji. Początkowe plany za cel przyjmowały Istambuł, jednak sytuacja polityczna na pograniczu Europy i Azji, zmusiła naszych śmiałków do zmiany decyzji, jednak odległość, jaką przejadą się nie zmieni, a atrakcyjność wyprawy również nie spadnie. Świadczy o tym choćby rekordowa liczba uczestników – aż 20 osób! Pokonywać będą m.in. trudny odcinek - Drogę Transfogarską. Powrót członków Grupy Krupa planowany jest na 10 lipca. Pielgrzymom - rowerzystom życzymy wytrwałości, siły i pozytywnego myślenia. Relacje z wyprawy dostępne będą na stronie https://pl-pl.facebook.com/grupa.krupa. (23.06.2017)


DOSTAWA WODY NA OGRÓDKI DZIAŁKOWE

Urząd Gminy w Krupskim Młynie zawiadamia, iż w związku z występowaniem wysokich temperatur powietrza i dużym zapotrzebowaniem wody do celów socjalno-bytowych, począwszy od dnia 6 czerwca 2017 do odwołania dostawa wody na potrzeby podlewania ogródków działkowych odbywa się wyłącznie w godzinach od 7:00 do 10:00, natomiast napełnianie basenu kąpielowego trwa w godzinach nocnych tj. od 23:00 do 5:00.


W wymienionych godzinach w budynkach mieszkalnych w szczególności na wyższych kondygnacjach budynków zlokalizowanych przy ul. Buczka, Leśmiana, Kasprowicza, mogą występować spadki ciśnienia wody.

W celu poprawy warunków dostawy wody, Gmina Krupski Młyn podjęła działania związane ze zwiększeniem wydajności sytemu filtracyjnego zamontowanego na ujęciu wody w Krupskim Młynie. W związku z tym w obecnej chwili prowadzone są na ujęciu wody prace polegające na rozbudowie systemu filtracyjnego.
Termin zakończenia prac planowany jest na 30.06.2017r.

Za powstałą uciążliwość przepraszamy. (22.06.17)


BADANIE ZASIĘGU STACJI BAZOWEJ

W nawiązaniu do wcześniej przekazanych informacji firma Orange 9 czerwca br. wykonała badanie zasięgu stacji bazowej planowanej do budowy w Ziętku. Badania zasięgu stacji bazowej są pozytywne. Prace związane z budową stacji, po załatwieniu wszelkich formalności zostaną wykonane bez zbędnej zwłoki. Zdjęcia z wydarzenia dostępne są pod adresem http://krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/177-badanie-zasigu-stacji-bazowej.html (12.06.17)


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE


DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z okazji przypadającego 27 maja Dnia Samorządowca  wszystkim, którzy współtworzą samorząd, którzy pracują dla dobra lokalnej społeczności składam serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Gminy Krupski Młyn. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i codziennej pracy na rzecz lokalnej wspólnoty, przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków życia mieszkańców. Dziękując za współpracę wyrażam nadzieję, że Wasze wysiłki będą zawsze zauważone i docenione przez mieszkańców naszej gminy. Jednocześnie życzę Państwu niesłabnącego zapału i wytrwałości, powodzenia w realizacji nowych zamierzeń i celów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wójt Gminy Jan Murowski (26.05.17)


WÓJT GMINY JAN MUROWSKI NAGRODZONY

17 maja 2017r. odbyła się Gala Plebiscytu Samorządowiec Roku 2016, organizowanego przez Oficynę Wydawniczą "Regiony". VII edycja konkursu miała na celu wyłonienie najlepszych działaczy samorządu lokalnego, ocenę ich wkładu i dokonań oraz inicjatyw społecznych mających wpływ na rozwój gminy, miasta oraz powiatu. Kapituła konkursu przyznała tytuł "Samorządowca Roku 2016" m.in. naszemu  Wójtowi Janowi Murowskiemu. Serdecznie gratulujemy! (19.05.17)


PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

Dnia 28 kwietnia br. odbył się już V Regionalny Przegląd Małych Form Teatralnych organizowany przez Zespół Szkół w Krupskim Młynie. W tym roku rywalizowały ze sobą grupy z Piekar Śląskich, Siemianowic Śl. oraz Krupskiego Młyna. Zwycięzcami tegorocznego przeglądu zostali aktorzy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie, którzy przygotowali spektakl pt. „Jak żyć? - na podstawie książki „Oskar i Pani Róża”. Drugie miejsce zajęła grupa „Wyjście awaryjne” z Gimnazjum w Zespole Szkół w Krupskim Młynie (spektakl pt. „Stworzenie świata”) oraz grupa „Antrakt” z Gimnazjum SRKAK w Siemianowicach Śląskich (spektakl „Brak sensu, aniołek, żyrafa i stołek”).Trzecie miejsce przypadło grupie teatralnej MG1 z Gimnazjum nr 1 w Piekarach Śląskich (spektakl „American Dream”). Po przedstawieniach konkursowych wystąpiła grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie, która spektaklem  „Proszę mnie przytulić” umiliła gościom czas oczekiwania na werdykt jury. Jak co roku jurorzy -  aktorzy z Warszawy: p. Ewa Gorzelak-Dziduch i Zbigniew Dziduch przygotowali dla młodzieży warsztaty teatralne i przekazali cenne wskazówki do dalszej pracy. Jesteśmy wdzięczni sponsorom, którzy pomogli nam w przygotowaniu przeglądu. W imieniu organizatora dziękujemy: Nadleśnictwu Zawadzkie, Spółdzielni „Chemik”, Bankowi Spółdzielczemu w Tworogu, GS w Tworogu oraz  Państwu Ewie i Zbigniewowi Dziduch. Zdjęcia z wydarzenia dostępne są pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/176-v-regionalny-przegld-maych-form-teatralnych-.html (17.06.17)


ZDJĘCIA Z DNI KRUPSKIEGO MŁYNA

Zapraszamy do odwiedzenia galerii ze zdjęciami  z Dni Krupskiego Młyna. Zdjęcia znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/175-dkm2017.html (17.06.17)


ŚWIĘTO LASU W KOCHANOWICACH

10 czerwca 2017r. w Kochanowicach odbędzie się impreza  „Święto Lasu” organizowana  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz  Gminę Kochanowice. Grupy artystyczne oraz  artyści i rękodzielnicy, którzy zechcą zaprezentować się podczas „Święta Lasu” mogą zgłaszać swój udział za pomocą przygotowanych kart zgłoszeniowych. Karty zgłoszeniowe znajdują się pod adresem  http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zgl.pdf . Zapraszamy do udziału! (16.05.17)


KONKURS „ŚLĄSKIE SMAKI”

Informujemy o możliwości udziału w konkursie dla organizacji pozarządowych oraz restauracji z terenu naszej gminy. Dokumenty konkursowe oraz notka o zmianie terminu nadsyłania zgłoszeń dostępne są pod adresem  http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ifss.pdf. (16.05.17)


OFERTA SPRZEDAŻY

Do sprzedania kompleks hotelowo-restauracyjny.  Powierzchnia działki, na której usytuowany jest obiekt to 3 557 m2. W budynku znajdują się dwa mieszkania zaś na terenie nieruchomości duży parking oraz oddzielny budynek restauracyjny. Obiekt położony jest w ekologicznej Gminie Krupski Młyn 40 km od Katowic, Częstochowy i Opola.

W budynku głównym czterokondygnacyjnym, o powierzchni całkowitej 1000 m2 znajduje się:

PARTER: Recepcja, 6 jedno/dwuosobowych pokoi, 1 apartament dwupokojowy, cztery garaże i część gospodarcza.

1 PIĘTRO: 3 pokojowe mieszkanie z kuchnią, łazienką / WC, WC dla gości. Wejście do mieszkania od  recepcji oraz z zewnątrz (osobne wejście). Mieszkanie wynajmowane jest dla rodzin z dziećmi lub grup 6-8 os. Dodatkowo na piętrze : 6 pokoi jedno/dwuosobowych oraz 2 apartamenty dwupokojowe.

2 PIĘTRO: piękne mieszkanie z dużą kuchnią, pomieszczenia gospodarcze, pokój kominkowy, salon gościnny, pokój jadalny, przestrzenna sypialnia      z szafą wnękową, pokój makijażu, pokój gościnny, duża łazienka/WC z wanną jacuzzi, łazienka/WC dla gości oraz 2 duże tarasy balkonowe.

3 PIĘTRO: poddasze do dalszej rozbudowy z wszelkiego rodzaju podłączeniami (wod-kan/ grzewcze). Pomieszczenie sieci teletechnicznej satelitarnej dla całego obiektu. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki, odbiorniki TV-SAT. Na całym obiekcie osiągalna jest sieć WiFi.

Obiekt restauracyjny posiada 2 kondygnacje:

Parter: duża sala na 100 osób, 2 sale bankietowe 10/20 osób zamykane jak i bar, w dalszej części kuchnia z zapleczami.

Piętro: pomieszczenie otwarte dla 30 osób jak i pomieszczenia konferencyjno-przyjęciowe klimatyzowane.

Obiekty są zasilane wodą ciepłą, ogrzewane własnym piecem gazowym. Sieć wod-kan gminna. Wentylacja obiektów grawitacyjna. Na terenie nieruchomości duży ogród z ogródkiem kosumpcyjno-piwnym jak i oczko z grilem i wędzarnią. Obiekt jest ogrodzony z zamykana bramą wjazdową i wejściową.

Obiekt tanim nakładem kosztów można zaadaptować np. na dom spokojnej starości, biura, itp.

CENA 2 000 000 zł/do negocjacji

Serdecznie polecam!

Telefon do kontaktu:  32 285 70 69                                                                                                                    

(15.05.2017)


ZBIÓRKA ODPADÓW SPECJALNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Informujemy mieszkańców, że zbiórka odpadów specjalnych i niebezpiecznych na terenie gminy Krupski Młyn odbędzie się w dniach 15 i 16 maja. Szczegółowy harmonogram znajduje się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zon17.pdf. (10.05.2017)


PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tegorocznego gminnego święta - prywatnym osobom oraz pracownikom naszych rodzimych szkół i przedszkoli, jednostek kulturalnych, organizacji społecznych i sportowych a także darczyńcom i sponsorom. Informuję także, że krótka relacja wraz z dokumentacją zdjęciową zamieszczona zostanie w ciągu najbliższych dni.  Wójt Gminy Jan Murowski (9.05.17)


ŻYCZENIA DLA STRAŻAKÓW

Z okazji wspomnienia św. Floriana, patrona strażaków, prosimy o przyjęcie serdecznych życzeń sukcesów w tak odpowiedzialnej i ciężkiej pracy oraz satysfakcji z poczucia dobrze pełnionej służby. Składamy szczere podziękowania za pełną poświęceń działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Wszystkim strażakom życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym a także systematycznie poprawiającego się komfortu pracy. Niech wymiernym efektem pracy Straży Pożarnej będzie utrzymujące się wysokie zaufanie społeczne a odpowiedzialna i ryzykowna służba spotyka się z uznaniem i zrozumieniem. (4.05.17)


DNI KRUPSKIEGO MŁYNA


Zapraszamy na kolejne święto Naszej Gminy. Szczegóły znajdują się na plakacie pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/dkm17a.pdf. (26.04.17)


2 MAJA DNIEM WOLNYM DLA URZĘDU GMINY

Informujemy zainteresowanych, że dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Krupski Młyn. Za utrudnienia przepraszamy. (26.04.17)


GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Informujemy mieszkańców, że 14 kwietnia 2017 roku w portalu mapowym znajdującym się pod adresem http://krupskimlyn.e-mapa.net/ wprowadzony został zbiór kart adresowych zabytków z terenu naszej gminy. Gminna ewidencja zabytków wraz z bazą adresową dostępne są więc dla wszystkich zainteresowanych pod w/w adresem a także z poziomu strony internetowej gminy www.krupskimlyn.eu klikając zakładkę MAPA GMINY - GEO PORTAL. (26.04.17)


OFERTA WFOŚiGW W KATOWICACH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwietniu br. ogłosił nabór wniosków do Programu Smog Stop „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami oddanego do użytkowania i ogrzewanego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Kwota dofinansowania wynosi 25 % kosztów zadania, jednak  z określeniem maksymalnego dofinansowania w zależności od rodzaju wymiany źródła ciepła, np. maksymalne dofinansowanie dla wymiany kotła na kocioł opalany paliwem stałym spełniającym wymogi 5 klasy wynosi 4.500 zł, a do wymiany kotła na kocioł gazowy wynosi 3.000 zł. Dodatkowo dofinansowana jest również budowa, modernizacja lub wymiana instalacji c.o. W tym przypadku maksymalne dofinansowanie wynosi 5.000 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie od 15 maja do 26 maja 2017 roku. Więcej informacji znaleźć można na stronie http://www.wfosigw.katowice.pl/15-obszary-finansowania/2071-likwidacja-niskiej-emisji-program-smog-stop.html. (26.04.17)


SZCZEPIENIE LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, że na terenie całego województwa śląskiego, zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie przeprowadzana w dniach 27.04.- 07.05.2017 r. Szczepionki zostaną zrzucone przy użyciu samolotów w lasach i na terenach zielonych, np. na polach, łąkach w ogródkach działkowych. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie, w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Jednocześnie informujemy, że w trakcie trwania akcji oraz przez dwa tygodnie po jej przeprowadzaniu nie wolno wprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane. Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku zetknięcia się z płynną zawartością we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem oraz inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611. (25.04.17)


PTASIA GRYPA

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w załączeniu przekazujemy mieszkańcom Rozporządzenie Ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z jej wystąpieniem. Dokument znajduje się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ptasiagrypa.pdf. (25.04.17)


MECZE SENIORÓW KS NITRON KRUPSKI MŁYN BEZ PUBLICZNOŚCI

Informujemy, za stroną Klubu Sportowego Nitron Krupski Młyn, że zaplanowany mecz w dniu 22.04.2017 z Przyszłością Nowe Chechło, decyzją Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Bytom, w związku ze zdarzeniami, które miały miejsce po zakończeniu meczu z Andaluzją Piekary, zostanie rozegrany bez publiczności (kolejne dwa mecze również). W związku z tym w najbliższą sobotę, 22 kwietnia bramy, budynek klubowy, boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe, siłownia i oczywiście trybuny, będą niedostępne dla publiczności w godzinach od 15.00 do 19.30.  Przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość. Teren klubu będzie patrolowany z zewnątrz przez służby mundurowe natomiast wewnątrz zostanie zabezpieczony przez osoby upoważnione przez Klub. Przebywanie w tym czasie bez zezwolenia na terenie klubu bez zgody Zarządu będzie zabronione. Kibiców drużyny z Chechła gorąco przepraszamy, ponieważ również oni nie będą mogli być wpuszczeni na teren zawodów.
Po raz kolejny potwierdziło się, że wybryki nielicznej grupy odbijają się na wielu ludziach. Przejawy agresji i chamstwa nie będą tolerowane zarówno przez władze Kubu ale także przez władze naszej Gminy. Wyrazem takiego podejścia jest analiza przez Klub możliwości ukarania osób biorących udział w zdarzeniu podczas meczu z Andaluzją. (20.04.17)ZMIENIONE GODZINY DYŻURU PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Informujemy, że 11 kwietnia br. Przewodnicząca Rady Gminy Krupski Młyn, P. Róża Ochman-Szyguła pełnić będzie dyżur w godzinach 13.00-15.00. (6.04.17)


BADANIA GUS

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o prowadzonych badaniach ankietowych: od 3 kwietnia do 31 maja 2017 r. Europejskie badanie warunków życia ludności, od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2017 r. Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych oraz od 3 kwietnia do 12 maja 2017 r. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Szczegóły znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/badaniagus.pdf. (6.04.17)


WZNOWIENIE DOSTAW WODY NA DZIAŁKI

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje dzierżawców ogródków działkowych, że w dniach 8-14.04.2017 r. zostanie wznawiana dostawa wody do ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krupski Młyn, wszystkie rejony: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV. Szczegółowy harmonogram znajduje się na tablicach ogłoszeń. Dostawa wody w w/w terminie uzależniona będzie od szczelności sieci wodociągowej. Ewentualne awarie powstałe podczas wznowienia dostawy wody proszę zgłaszać pod nr telefonu 609-364-217. Jednocześnie przypominamy, iż warunkiem rozliczania dostarczonej wody do ogródka na podstawie wodomierza jest konieczność jego instalacji na punkcie czerpalnym przed rozpoczęciem sezonu ogródkowego, tj. przed wznowieniem dostawy wody do ogródków działkowych, nie później jak do 15 kwietnia danego roku. Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz być zaplombowany plombą Urzędu Gminy Krupski Młyn. Konieczność plombowania należy zgłosić instalatorowi, tj. Panu Józefowi Gałuszce tel. 609-364-217. (6.04.17)


ADOPCJA ZWIERZĄT


Bezdomne psy z terenu Gminy Krupski Młyn czekają na adopcje w Schronisku dla Zwierząt PSIA CHATA prowadzonym przez Fundację S.O.S. dla Zwierząt w Chorzowie - Maciejkowicach.
Bezdomne zwierzęta (psy i koty) odłowione przez firmę rakarską z terenu Gminy Krupski Młyn znajdują schronienie w Schronisku dla Zwierząt „PSIA CHATA” prowadzonym przez Fundację S.O.S. dla Zwierząt w Chorzowie – Maciejkowicach przy ul. Antoniów 1. Zwierzęta w schronisku objęte są stałą opieką weterynaryjną, są odrobaczane, sterylizowane/kastrowane, szczepione i w miarę potrzeb również leczone. Rozważając decyzję o posiadaniu psa lub kota zachęcamy Państwa do zainteresowania się adopcją zwierząt ze schroniska. Przed planowaną wizytą w schronisku najlepiej umówić się telefoniczne.  Informacje na temat zwierząt oczekujących na adopcję oraz zasady adopcji znajdują się na stronie www.fundacjasosdlazwierzat.org oraz na Facebook https://www.facebook.com/fundacjasosdlazwierzat/.


WIOSENNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Informujemy, że między 3 a 8 kwietnia odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej gminy. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zbod12017.pdf. (24.03.17)


INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów ,wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2134).
Zgodnie z art. 52 tej ustawy, w terminie od 1 marca do 15 października, z uwagi na okres lęgowy ptaków w Polsce usuwanie wszelkiej roślinności winno być prowadzone z dużą rozwagą, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni przez specjalistę ornitologa lub osobę legitymującą się wykształceniem lub odpowiednim doświadczeniem do pełnienia nadzoru przyrodniczego, w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków.
Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie w terminie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych. Poza wymienionymi przypadkami, przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko chronionych ptaków, w dalszym ciągu każdorazowo należy uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 w/w ustawy o ochronie przyrody).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016, poz. 2183) w stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową obowiązuje m.in. zakaz: "umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, czy niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania" (§ 6 ust. 1-3 rozporządzenia). Link do informacji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/drzewardos.pdf. (28.02.17)


ALEKSANDRA ORŁOWSKA W TELEWIZJI

W najbliższą sobotę i niedzielę w TV Polonia retransmitowany będzie koncert z udziałem Aleksandry Orłowskiej. Mieszkankę Krupskiego Młyna będziemy mogli zobaczyć 3 marca o godzinie 23.20 oraz 4 marca o godzinie 14.35 w koncercie, zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Podczas koncertu, odbywającego się w ramach cyklu "Pięknie żyć", z towarzyszeniem orkiestry pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, na scenie Opery Nova w Bydgoszczy zaśpiewali młodzi artyści z całej Polski. Zapraszamy. (28.02.17)


INFORMACJA O SPOTKANIU W SPRAWIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH I POMP CIEPŁA

W związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu "Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn" (montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła), informujemy mieszkańców, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w w/w projekcie, że spotkanie, na którym omówione zostaną dalsze działania, przedstawiony zostanie wstępny harmonogram realizacji prac, przedstawione zostaną koszty instalacji wraz z przypadającym na każdego mieszkańca wkładem własnym oraz omówiony zostanie wzór umowy pomiędzy mieszkańcem a Gminą Krupski Młyn w zakresie wzajemnych zobowiązań podczas realizacji projektu, odbędzie się po wyłonieniu wykonawcy prac. Termin składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie instalacji mija 28 lutego 2017 roku. O spotkaniu wszystkich zainteresowanych powiadomimy telefonicznie.(16.02.17)


KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W 2017 ROKU

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krupski Młyn (II nabór). Szczegóły ogłoszenia znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1675&menu=&mod=site&id=1675&rok=&miesiac=&id=1693&t=1693. (8.02.17)


JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED OSZUSTAMI

Mając na uwadze wciąż częste przypadki wyłudzeń pieniędzy przez telefon przez osoby podające się za krewnych, przedstawicieli instytucji publicznych, policji, operatorów telekomunikacyjnych, administracji mieszkań czy przedsiębiorstw energetycznych, których ofiarami są najczęściej starsze osoby, zwracamy się do mieszkańców z apelem i prośbą o zachowanie uwagi i czujności. Przyjmijmy podstawowe zasady, które pozwolą nam uniknąć przykrych dla nas konsekwencji. Nigdy nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom. Nie ma znaczenia za kogo się podają - znajomego naszych bliskich, policjanta, inkasenta czy przedstawiciela spółdzielni. Sprawdzajmy przekazywane nam informacje - po zakończeniu rozmowy sami zadzwońmy do osoby, która rzekomo nas o coś prosiła, skontaktujmy się z policją, sprawdźmy informacje w administracji. Nie wpuszczajmy także do mieszkania osób obcych, zwłaszcza kiedy jesteśmy sami w domu - niezapowiedziane przeglądy instalacji, wizyty przedstawicieli administracji budynków czy pracowników ośrodków pomocy społecznej powinniśmy zweryfikować dzwoniąc do odpowiednich instytucji. Jak czytamy w dokumentach Policji "lepiej wyglądać na człowieka podejrzliwego niż stracić dorobek życia (...) O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112. Nie obawiajmy się, że alarm może okazać się fałszywy. Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!" (8.02.17)


POSZUKUJEMY OSOBY, KTÓRA ZAOPIEKUJE SIĘ BEZDOMNYM KOTEM

Poszukujemy osoby chętnej do zaopiekowania się na stałe kotem (kolor sierści czarny). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 504256702 w terminie do 27 stycznia 2017 roku. Po tym terminie kot zostanie przewieziony do schroniska dla bezdomnych zwierząt. (24.01.17)


PODZIĘKOWANIA DLA OSP KRUPSKI MŁYNW związku z przesłanymi podziękowaniami Druhnom i Druhom OSP Krupski Młyn za pełną poświeceń służbę przy zabezpieczaniu uroczystości Światowych Dni Młodzieży, Wójt Gminy przyłącza się do gratulacji i składa życzenia kontynuacji zaangażowania i działań wspierających nasze wspólne bezpieczeństwo. (18.01.17)


ZDOBYCIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Przekazujemy zainteresowanym informację o realizacji projektu  pn.: "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy" w ranach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Szczegóły znajdują się na plakacie pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/images/stories/kwalizawod.jpg. (17.01.17)


BADANIE GUS

Informujemy, że między 16 a 31 stycznia 2017 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza badania ankietowe dotyczące koniunktury w gospodarstwie rolnym. Szczegóły znajdują się na plakacie pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/aguskwgr.pdf. (17.01.17)


FERIE 2017

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi przekazujemy informacje o organizowanych przez GOKSiR w Krupskim Młynie wydarzeniach oraz informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu  o akcji „Bezpieczne ferie 2017”. Szczegóły znaleźć można na plakatach. Link do informacji o wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/pferie2017.pdf. Link do plakatu "Bezpieczne ferie 2017": http://www.krupskimlyn.eu/images/stories/bezferie2017.jpg). (12.01.17)


SZKOLENIA LGD

Zapraszamy zainteresowanych na spotkania informacyjno-szkoleniowe z zakresu rozwijania/podejmowania działalności gospodarczej. Szczegóły znajdują się na plakacie (link: http://www.krupskimlyn.eu/images/stories/szkolenialgd12017.jpg). (12.01.17)


KONCERT KOLĘD NA DWORCU

W imieniu MZKP w Tarnowskich Górach zapraszamy wszystkich chętnych na koncert kolęd w wykonaniu Choru im."Dąbrówki" w pięknych śląskich strojach. Koncert odbędzie się na dworcu autobusowym MZKP w Tarnowskich Górach 14 stycznia o godz.16.00. Wstęp wolny. (11.01.17)


KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2017 ROKU

10 stycznia 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku (II nabór) oraz w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krupski Młyn a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1675&t=1675. Wiadomości dla organizacji pozarządowych znajdują się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/ogoszenia/opp.html. (10.01.17)


HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI NA 2017 ROKU

W załączeniu przekazujemy harmonogram wywozu śmieci na 2017 roku. Harmonogram dla Krupskiego Młyna znajduje się pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10490/hzokkm17pop.pdf, dla Potępy pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10492/hzokp17pop.pdf a dla Ziętka pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10491/hzokkz17pop.pdf.(29.12.16)NAGRODA DLA PROJEKTU EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W KRUPSKIM MŁYNIE

16 grudnia w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach odbyła uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów "Zielona pracownia" i "Zielona pracownia - projekt". Nagrodę w obu konkursach otrzymał projekt złożony przez naszą gminę. "Ziemia - wspólnota wszystkich istot" to tytuł wniosku opracowanego przez Zespół Szkół w Krupskim Młynie i Urząd Gminy, na którego realizację z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazane zostanie w sumie 37500 zł (30000 zł w ramach konkursu "Zielona pracownia" a 7500 zł w ramach konkursu "Zielona pracownia - projekt"). Jest to maksymalna kwota, którą można było zdobyć w obu konkursach.
Jak czytamy na stronach WFOŚiGW w Katowicach celem konkursów było nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, a następnie sfinansowanie ich realizacji. Ekopracownie w szkołach podnoszą świadomość ekologiczną uczniów w atrakcyjnych warunkach nauczania poprzez zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej.
W ramach tegorocznej edycji do WFOŚiGW w obu konkursach wpłynęły 164 wnioski. Po wnikliwej ocenie, w której brano pod uwagę pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań jak i różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu oraz zasadność ich zakupu, wybrano 33 laureatów obu konkursów, którzy wykazali się największą kreatywnością i pomysłowością. W sumie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na nagrody przeznaczył 914186zł. Fotografie z konkursu znajdują się na stronie http://www.wfosigw.katowice.pl/edukacja-ekologiczna/aktualnosci/2006-zielone-pracownie-2016.html oraz na stronie internetowej naszej gminy http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/174-pracownia.html. (19.12.16)


ROZKŁAD JAZDY MZKP W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM I NOWOROCZNYM

Na stronach http://krupskimlyn.eu/images/pdf/rjsk16.pdf oraz http://krupskimlyn.eu/images/pdf/rjs16.pdf przekazujemy informacje MZKP w Tarnowskich Górach, dotyczące rozkładu jazdy autobusów w okresie od 23 grudnia 2016 roku do 6 stycznia 2017 roku. (19.12.16)


KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2017 ROKU

15 grudnia 2016 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2017 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1675&t=1675. Wiadomości dla organizacji pozarządowych znajdują się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/ogoszenia/opp.html. (15.12.16)


NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ZSP W POTĘPIE

Informujemy, że na stronie http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1394&mod=site&id=1394 opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. Ogłoszenie dostępne jest pod linkiem internetowym http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10463/oonnsdzspp17.pdf. (14.12.16)


PRAWDZIC PAŁAC ZAPRASZA

Informujemy, że 1 grudnia rozpoczął funkcjonowanie hotel butikowy "Prawdzic Pałac" w Krupskim Młynie, przy ul. Zawadzkiego 2. Informacje o hotelu zaleźć można pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/turystyka/sen-i-posiek/dwor-prawdzica.html. (12.12.16)


OTRZYMANE DOFINANSOWANIA !

Informujemy mieszkańców, że w ostatnich dniach Gmina Krupski Młyn otrzymała informacje o przyznanym dofinansowaniu dwóch wniosków, które zostały złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
W ramach konkursu pn. "Zielona Pracownia 2016" WFOŚiGW przyznał środki w wysokości 37,5 tyś złotych na realizację pracowni ekologicznej w Zespole Szkół w Krupskim Młynie. W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane (związane z instalacją elektryczną, wymianą drzwi, gipsowaniem i malowaniem ścian oraz remontem podłogi), zakupione zostaną pomoce naukowe oraz wyposażenie multimedialne.
Z kolei Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs w ramach osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT. W jego ramach otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 850 tyś. złotych na realizację projektu "Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn". W związku z tym, po realizacji prac, które planowane są w przyszłym roku, funkcjonować będzie w naszej gminie 39 instalacji fotowoltaicznych produkujących prąd z energii słonecznej. W najbliższym czasie mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie poinformowani zostaną o terminie i miejscu spotkania, na którym przedstawione zostaną informacje o realizacji projektu. (5.12.16)


CHODNIK PRZY ULICY GŁÓWNEJ


Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach realizuje zadanie związane z modernizacją chodnika przy ul. Głównej w Krupskim Młynie. Jeżeli aura pozwioli, nowa nawierzchnia położona zostanie od mostu betonowego do sali posiedzeń Rady Gminy. Jeżeli nie, prace ograniczą się do odcinka od mostu betponoweggo do miejsca na wysokości basenu kąpielowego. Dokumentacja fotograficzna znajduje się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/173-chodnik.html. (2.12.16)


PRACOWNIA SZTUKI W POTĘPIE

Pracownia powstała z myślą o dzieciach, które lubią tworzyć, montować, budować, sadzić, projektować, brudzić, dekorować i nie boją się materiałów o dziwnych konsystencjach, a także z myślą o rodzicach, którzy bardzo by chcieli, by dziecko czasem pobawiło się gipsem czy pomalowało deskę farbą tablicową, ale czują, że w domu byłoby to zbyt ryzykowne. Tutaj jest do tego przestrzeń, ale należy pamiętać o tym, że czasami dziecko nie wyjdzie z zajęć zbyt czyste.
W czasie siedmiomiesięcznej działalności Pracowni odbyły się tu zajęcia o tematyce: rzeźba abstrakcyjna, konstruowanie latawców, czerpanie papieru z motywem roślinnym, tort malinowy dla dzieci, aluminiowe ptaki, piaskolina pachnąca lawendą, sadzenie ziół, złocenie drewna, robienie mydła, świece w filiżankach, plener malarski, domki dla ptaszków, spódnice z worków na śmieci i anioły z bandaża gipsowego.
W maju, podczas malowania na sztalugach martwej natury, odwiedzili nas filmowcy z Brestu z zachodniej Francji. Efektem ich wizyty był krótki film, znakomicie pokazujący całą gamę emocji i zaangażowanie z jakim pracują dzieci.
Na zajęcich pojawiło się już ok. 70 różnych dziecięcych twarzy z Krupskiego Młyna, Ziętka, Potępy, Kotów a nawet Tarnowskich Gór. Duża część z nich przychodzi regularnie od samego początku, ale byli i tacy, którzy zajrzeli tu tylko raz. Obserwuję duże zaangażowanie rodziców, którzy często nie mogąc przywieźć dzieci osobiście, proszą o to dziadków lub sąsiadów. Są też bardzo chętni do pomocy, choć - jeśli nie ma takiej potrzeby - bardzo zależy mi na tym, by dzieci pracowały same, słuchając nie mamy, czy taty, ale tego, co podpowiada im intuicja.
Praca z dziećmi jest dla mnie ogromną radością, bo mogę obserwować z jaką pasją i zaangażowaniem pracują. Zawsze po zajęciach mam nadzieję, że dorośli, widząc efekty pracy dziecka, bez względu na to, czy praca jest perfekcyjna, czy nie, pochwalą je i powiedzą, że są z niego bardzo dumni. Pamiętajmy, że to jeszcze dzieci, a nie profesjonalni artyści, ale to, co im dziś powiemy, może sprawić, że kiedyś nimi będą.
Prace dzieci można oglądać w DK w Potępie lub na stronie internetowej www.pracowniasztuki.blog.pl.

tekst i foto - Marta Knopik (2.12.16)


OPIEKA NAD KOTEM

Osoby zainteresowane podjęciem się opieki nad udomowionym kotem, który dokarmiany jest w bloku przy ul. Buczka 8 w Krupskim Młynie, proszone są do dnia 5 grudnia br. o kontakt pod nr telefonu 504256702. Po tym terminie kot zostanie przewieziony do schroniska dla bezdomnych zwierząt. (2.12.16)


SPOTKANIE DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli podmiotów niepublicznych z województwa śląskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obejmujące swoim zakresem problematykę zasad rozliczania dotacji i sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków Programu FIO 2016. Szczegóły spotkania wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/Spotkanie-dla-podmiotow-niepublicznych/idn:6253.html. Zainteresowanych zapraszamy. (25.11.16)


OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu opublikowanym na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ogstud.pdf. (17.11.16)


TRENING SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH

Informujemy, że 15 listopada br. odbędzie się trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W związku z tym, w godzinach 9.00-14.00 służby dyżurne Wojewody Śląskiego nadadzą komunikat zawierający polecenie uruchomienia sygnału alarmowego oznaczającego odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.(14.11.16)


OGŁOSZENIE O PRACĘ

Na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/pracanitroerg.pdf publikujemy ogłoszenie o pracę w zakładach Nitroerg. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą. (7.11.16)


PORADNIK POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻEŃ

Informujemy, że na stronie http://www.krupskimlyn.eu/index2.php?Itemid=447 opublikowany został Poradnik postępowania w sytuacji zagrożeń. Zapraszamy do lektury. (2.11.16)


PRZEJŚCIE PRZEZ TORY NA CMENTARZ OTWARTE

Informujemy mieszkańców, że od dzisiejszego południa czynne jest przejście przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej prowadzące na cmentarz w Krupskim Młynie. Zapraszamy do korzystanie z udogodnienia i prosimy jednocześnie o zachowanie ostrożności i uwagi. Fotografie z odbioru oraz zdjęcia gotowego przejścia znajdują się na stronie http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/172-przejcie-przez-tory-.html(28.10.16)


SPOTKANIE INFORMACYJNE LGD

Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na spotkania informacyjno-szkoleniowe organizowane przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Szczegóły znajdują się na plakacie dostępnym pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/images/stories/lgdsin.jpg. (28.10.16)


OGŁOSZENIA O PRACY

Informujemy zainteresowanych, że firma Pomorzanin poszukuje osoby do pracy na stanowiskach recepcjonistki/recepcjonisty (link do ogłoszenia http://krupskimlyn.eu/images/pdf/recepcja.pdf), kucharza/ kucharki (link do ogłoszenia http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kucharz.pdf) oraz kelnera /kelnerki (link do ogłoszenia http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kelner.pdf). Praca związana będzie z rozpoczęciem funkcjonowania nowego hotelu Prawdzic Pałac w Krupskim Młynie. Zapraszamy (26.10.16)


KURSOWANIE AUTOBUSÓW W LISTOPADOWE ŚWIĘTA

W związku ze świętami przypadającymi w listopadzie 2016 r. komunikacja autobusowa funkcjonować będzie w następujący sposób:
- 31 października 2016 r. tj. poniedziałek (dzień przed Wszystkimi Świętymi) wg rozkładów obowiązujących w soboty;
- 1 listopada 2016 r. tj. wtorek (dzień Wszystkich Świętych) wg rozkładów obowiązujących w soboty bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych.
Ponadto informujemy, iż w dniu Wszystkich Świętych przejazdy środkami komunikacji w sieci komunikacyjnej MZKP i KZK GOP będzie BEZPŁATNY.
Do obsługi autobusów linii 129 w w/w dniach kursować będą autobusy przegubowe.
11 listopada 2016 r. tj. piątek (Święto Niepodległości) autobusy kursować będą wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych. (25.10.16)


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJPOZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKŁADCE WIADOMOŚCI ARCHIWALN
 

LPR

DOFINANSOWANIA 2007-2013

Szczegóły realizacji zadania
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn

Szczegóły realizacji zadania
Przez sport do zdrowia - modernizacja
lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie

Szczegóły realizacji zadania
Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty
poprzez modernizację gospodarki
ściekowej polegającej na modernizacji
i budowie oczyszczalni ścieków wraz
z systemem kanalizacji sanitarnej

Szczegóły realizacji zadania
Modernizacja centralnego placu wsi
Potępa w gminie Krupski Młyn

Szczegóły realizacji zadania
Budowa strony internetowej
w ramach projektu
„www Niezwykła Gmina Krupski Młyn”

Szczegóły realizacji zadania
Zagospodarowanie terenu
sportowo-rekreacyjnego
w Potępie – Odmuchowie

Szczegóły realizacji zadania
Zagospodarowanie terenu
sportowo-rekreacyjnego
w Krupskim Młynie

Szczegóły realizacji zadania
Przebudowa placu zabaw,
ciągów pieszych i skweru
w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek

Szczegóły realizacji zadania
Modernizacja budynku wielofunkcyjnego
przy ulicy Zawadzkiego 3
w Krupskim Młynie
wraz z budową miejsc postojowych

Szczegóły realizacji zadania
Gmina Krupski Młyn - natura i kultura.
Druk albumu monograficznego

Szczegóły realizacji zadania
Informacja turystyczna - zakup tablic
informacyjnych, banerów informacyjnych
oraz map na potrzeby Gminy Krupski Młyn

Szczegóły realizacji zadania
Informacja turystyczna - zakup i montaż
witaczy na terenie Gminy Krupski Młyn

Szczegóły realizacji zadania
Stworzenie strefy sportu
i rekreacji w Potępie

Szczegóły realizacji zadania
Poprawa efektywności, jakości
i przejrzystości JST
Powiatu Tarnogórskiego

Szczegóły realizacji zadania
Szansa na równy start

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Krupski Młyn

Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej

Szczegóły realizacji zadania
Budowa hali sportowej
przy Zespole Szkół w Krupskim Młynie

Zadaj Pytanie Wójtowi

Zapytaj Przewodniczącą

FILM PROMOCYJNY

Nowiny Zielonej Gminy

TURYSTYCZNA MAPA GMINY

MAPA GMINY - GEO PORTAL

KORTY TENISOWE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINA FAIR PLAY

TG STACJA

LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

KAJNAR

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-20
USD 3,3597 +0,56%
EUR 4,1472 +0,01%
CHF 3,5967 -0,13%
GBP 4,7042 +0,45%
Wspierane przez Money.pl
Wyszukaj oferty pracy
Money.pl - Kliknij po wiecej
Słowo:  
Zawód:  
Województwo:  
Data dodania:  

Login Form