Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Oferta inwestycyjna

1. Położenie:
Nieruchomości gruntowe niezabudowane znajdują się w miejscowości  Potępia – Żyłka, leżącej na terenie gminy Krupski Młyn, w powiecie tarnogórskim, w północnej części województwa śląskiego.
2. Adres:
Miejscowość: Potępa – Żyłka, gmina: Krupski Młyn, powiat: tarnogórski, województwo: śląskie.
3. Skład nieruchomości:
Działki nie są zabudowane, zagospodarowane i uzbrojone, ale istnieje możliwość wykonania przyłączy wody i energii elektrycznej. Do sprzedaży przeznaczonych jest około 50 działek, których powierzchnia wynosi ok. 1.000 m2.
4. Opis nieruchomości:
Działki zlokalizowane są na terenie rekreacyjnym, w pobliżu szlaków rowerowych, meandrującej rzeki Mała Panew oraz terenów leśnych. Teren jest prawie płaski, kształt działki umożliwia zabudowę budynkami i innymi obiektami o charakterze letniskowym i wypoczynkowym. Warunki gruntowe są przeciętne, nasłonecznienie dobre. Ogrodzenia brak. Teren jest dość atrakcyjny. Działki będą miały możliwość uzbrojenia i wykonania przyłączy: wody i energii elektrycznej. Na działce ścieki odprowadzane będą do lokalnego szamba. Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miejscowości Potępa,  w Żyłce. W odległości ok. 2 km, w centrum Potępy, znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, Gminny Ośrodek Kultury, szkoła, obiekty handlowo – usługowe. W Żyłce są dwa obiekty handlowe. Zgodnie z aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn uchwalonym przez Radę Gminy Krupski Młyn uchwałą Nr XXI/144/2000 z dnia 5 września 2000 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego  Nr 16 z dnia 03 kwietnia 2001 r. poz. 366 w/w nieruchomości ujęte są pod symbolem 11/ZA/01 polityka szczegółowa ZA/2, 3, 4,7 tj. Ochrona i poprawa stanu środowiska, ZA/10, 11 tj. Wypoczynek i rekreacja, ZA/14, 15 tj. Rolnictwo i leśnictwo. Nieruchomość sąsiaduje  z terenem niezabudowanym. 
5. Dojazd komunikacja indywidualna:
Do działek prowadzi droga, która łączy się z drogą utwardzoną z Żyłki do Potępy, która przy wyjeździe do Potępy łączy się z drogą o nawierzchni asfaltowej.
6. Dojazd komunikacja zbiorowa:
W odległości ok. 2 km, w centrum Potępy, znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.
7. Tryb zbycia:
Nieruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Login Form