Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Rada Gminy

Radni Rady Gminy Krupski Młyn VII kadencji

 

Róża Ochman-Szyguła – przewodnicząca

Jacek Kiszkis – wiceprzewodniczący

Brodziak Henryk

Bulas Witold

Dawydzik Artur

Gołębiowski Mariusz

Kluba Ewa

Kornek Ewelina

Kruszewski Klaudiusz

Mika Bogdan

Panchyrz Herbert

Pawlak Dominik

Piegza Gerard

Piksa Roman

Sufa Franciszek

 

Przewodnicząca Rady Gminy dyżuruje w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie w każdy wtorek od 14.00 do 16.00.

 

Komisja Rewizyjna

Witold Bulas - przewodniczący

Dominik Pawlak - wiceprzewodniczący

Artur Dawydzik

Ewelina Kornek

Klaudiusz Kruszewski

Herbert Panchyrz

 

Komisja budżetowa i rozwoju przedsiębiorczości

Klaudiusz Kruszewski - przewodniczący

Ewelina Kornek - wiceprzewodniczący

Henryk Brodziak

 

Komisja terenowa, porządku i bezpieczeństwa publicznego

Dominik Pawlak – przewodniczący

Witold Bulas - wiceprzewodniczący

Jacek Kiszkis

Hernert Panchyrz

Gerard Piegza

Franciszek Sufa


Komisja oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej i sportu

Artur Dawydzik - przewodniczący

Mariusz Gołębiowski - wiceprzewodniczący

Ewa Kluba

Bogdan Mika

Roman Piksa

 

 

Radni Rady Gminy Krupski Młyn VI kadencji

Janusz Weiss - przewodniczący
Franciszek Sufa - wiceprzewodniczący
Henryk Brodziak
Artur Dawydzik
Bogdan Huczko
Jacek Kiszkis
Wojciech Kruk
Klaudiusz Kruszewski
Rafał Kuczera
Adam Łuć
Róża Ochman - Szyguła
Gerard Piegza
Krzysztof Pilarski
Marek Smaruń
Adam Szewczyk

Przewodniczący Rady Gminy dyżuruje w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 16.00.

 

Komisje Rady Gminy

 

Komisja Rewizyjna

Henryk Brodziak

Artur Dawydzik

Jacek Kiszkis

Rafał Kuczera

Adam Łuć

Róża Ochman - Szyguła

 

Komisja budżetowa i rozwoju przedsiębiorczości

Henryk Brodziak

Bogdan Huczko

Wojciech Kruk

Klaudiusz Kruszewski

Komisja terenowa, porządku i bezpieczeństwa publicznego

Artur Dawydzik

Jacek Kiszkis

Rafał Kuczera

Adam Łuć

Gerard Piegza

Marek Smaruń

 

Komisja oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej i sportu

Róża Ochman - Szyguła

Krzysztof Pilarski

Franciszek Sufa

Adam Szewczyk

Login Form