Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn

      
13 października 2009 roku Wójt Jan Murowski podpisał umowę na realizację modernizacji domu kultury i placu przed nim w Potępie. Środki na inwestycję pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego programu i według zasad nim rządzących, nasza gmina mogła starać się o dofinansowanie inwestycji zlokalizowanej wyłącznie w Potępie. Dofinansowaniem można było objąć wyłącznie do 50% środków kwalifikowanych, z wyłączeniem kwoty podatku Vat i kwot przeznaczonych na modernizację powierzchni (łącznie z przegrodami zewnętrznymi) pomieszczeń służących działalności innej, niż działalność społeczno-kulturalna. Celem projektu jest modernizacja budynku Domu Kultury oraz centralnego placu wsi Potępa, znajdującego się przed Domem Kultury prowadząca do podniesienia standartd świadczonych usług kulturalnych i jakości prowadzenia działalności kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej. Kosztorys inwestorski określa wartość prac na 872 662,56 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 602 736,09, natomiast 50% bezzwrotne dofinansowanie to 301 368 zł. Prace rozpoczną się wiosną 2010 roku i potrwają, zgodnie z założonym harmonogramem do lipca 2011 roku. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty murowe i tynkowe, modernizację instalacji wod-kan i co, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie posadzki i podłoża, licowanie ścian, prace malarskie, roboty elektryczne, docieplenie ścian, ościeży, cokołu, docieplenie dachu i odwodnienie, wykonanie instalacji odgromowej i oświetleniowej, remont pomieszczeń sali spotkań, sali bilardowej, sali telewizyjnej, pokoju kierownika, holu na piętrze, schodów, biblioteki, holu, parteru, instalacji elektrycznej, roboty w zakresie wykonania parkingu na samochody, chodników, cokołu pomnika, zagospodarowania i oświetlenia terenu.
Prace związane z realizacją zadania „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn” rozpoczęły się w czerwcu 2010 roku.
I cześć prac obejmował docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie elewacji budynku, wymianę pokrycia dachowego, roboty wykończeniowe związane z izolacją termiczną budynku, remont sali widowiskowej, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z wykonaniem chodników z kostki brukowej. Prace trwały do 29 października 2010 roku. Po zakończeniu I części rozpoczęto wymianę w całym budynku wewnętrznej instalacji c.o. (rury, grzejniki, zawory termostatyczne, ciepłomierze, izolacja rur) oraz rozpoczęto remont pomieszczeń zajmowanych przez GOK i Bibliotekę. Pracę zakończono 31 maja 2011 roku. Koszt prac wyniósł 828819,45 zł (w tym około 50 % wartości netto stanowi dotacja z funduszy unijnych) a prace wykonało Konsorcjum firm ZUH Mirosław Kukuła i FUH Tomasz Rapcinski z Kalet. Umowę na realizację prac podpisano 23 czerwca 2010 roku. Tutaj można zobaczyć zdjęcia dokumentujące remont

Login Form