Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Sport w Krupskim Młynie

 

Na terenie gminy Krupski Młyn znajduje się jedno boisko trawiaste ogólnodostępne do uprawiania piłki nożnej, 2 boiska asfaltowe do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej, stanowiące z budynkiem sportowym kompleks stadionu gminnego oraz 2 przyszkolne boiska asfaltowe uniwersalne (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna). Oprócz jednej przyszkolnej, niepełnowymiarowej sali gimnastycznej i niepełnowymiarowej sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym brak jest na terenie naszej gminy hali sportowej.
 
Dzięki aktywności społecznej na terenie gminy funkcjonuje kilka organizacji oferujących mieszkańcom gminy możliwości aktywnego i ciekawego sposobu spędzenia wolnego czasu, uprawiania sportu lub szeroko pojętej rekreacji. Są to między innymi:
- Klub sportowy „Nitron” (sekcja skata, piłki nożnej, siatkówki, kajaki),
- Polski Związek Wędkarski,
- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych,
- Klub Modelarski „Ikar”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- sekcja taekwondo.
W ciagu ostatnich miesięcy rozpoczęło się formowanie kolejnej drużyny piłkarskiej, tym razem w Potępie.
 
Działalność wymienionych wyżej organizacji wspierana była finansowo przez Gminę Krupski Młyn, zwłaszcza w zakresie organizacji zawodów w ramach Dni Krupskiego Młyna, Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej, Powiatowych Zawodów w Lekkoatletyce czy organizowanego wspólnie z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Krupskim Młynie Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego z Okazji Święta Odzyskania Niepodległości i Pikniku Integracyjnego „Idziemy Razem” czy Gimnazjady (organizowanej w porozumieniu 10 gmin).
Działalność KS Nitron Gmina Krupski Młyn wspiera finansowo w ramach organizowanego konkursu na realizację zadania własnego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wyniku którego udzielana jest dotacja na planowane działania.
Wspólnie z Zespołem Szkół w Krupskim Młynie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury Gmina rokrocznie organizuje Feryjny Rozkład Jazdy, zapewniając uczniom w okresie ferii atrakcyjne sposoby spędzania zimowych dni (zajęcia sportowe - piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, wyjazdy do kina, zajęcia plastyczne, informatyczne, zwiedzanie ciekawych miejsc i muzeów). W ramach troski o bazę oświatową doposażano cyklicznie Zespół Szkół w Krupskim Młynie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie w sprzęt sportowy.
Środki budżetowe wykorzystywane były również na przygotowanie i prowadzenie basenu w okresie letnim.
Gmina jest także corocznym współorganizatorem 4 wyjazdów na narty dla mieszkańców gminy oraz patronuje Ogólnopolskiemu Spływowi Kajakowemu „Mała Panew”.
Wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach, Automobilklubem Śląskim w Katowicach, Tarnogórskim Klubem Motorowym PZMot, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krupskim Młynie, Regionalnym Ogniskiem Historycznym w Krupskim Młynie oraz Klubem Sportowym “Nitron” w Krupskim Młynie we wrześniu organizowany jest rajd kobiet drogami wokół gminy.
 
Mocno już zużyte obiekty sportowe (basen, boiska, trybuny,) zostaną wyremontowane w 2010 i 2011 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”. Projekt zakłada także budowę 2 kortów tenisowych.Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Login Form